Reklama

Reklama

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz: Chciałabym stworzyć urząd RPO na miarę III dekady XXI wieku

Poprawa dostępności opieki zdrowotnej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, prawa seniorów, ekologia oraz bezpieczeństwo w internecie - to priorytety kandydatki na RPO Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Prawniczka deklaruje, iż chciałaby stworzyć urząd RPO "na miarę III dekady XXI wieku".

Poparcie dla Rudzińskiej-Bluszcz, obecnie głównej koordynatorki sądowych postępowań strategicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zadeklarowali dotychczas przedstawiciele klubów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. PiS zapowiada, że zgłosi własną kandydaturę.

Rudzińska-Bluszcz podkreśliła na piątkowej konferencji prasowej, że nie jest politykiem - jest kandydatką społeczną. Zwróciła jednocześnie uwagę na podział, jaki jej zdaniem w naszym kraju rysuje się od lat i który szczególnie było widać podczas wyborów prezydenckich. Podkreśliła, że jej kandydaturę na RPO popiera ponad 330 organizacji społecznych, zarówno tych dużych, ogólnopolskich, jak i mniejszych, lokalnych.

Reklama

"W tych czasach podziału tym, co nas łączy - i w co głęboko wierzę - są prawa obywatelskie. Bo jakichkolwiek byśmy nie mieli poglądów, wszyscy żyjemy obok siebie, stoimy w tych samych kolejkach do lekarza, oddychamy w zimie tym samym gryzącym, pełnym smogu powietrzem. Część z nas musi łączyć pracę zawodową z opieką nad naszymi członkami rodziny, a wielu z nas w tych ostatnich miesiącach pomagało dzieciom w nauce zdalnej" - zaznaczyła Rudzińska-Bluszcz.

"Ziemia niczyja, apolityczna wyspa"

Przekonywała, że urząd Rzecznika Praw Obywatelskich powinien być apolityczny. "Musi być 'ziemią niczyją', musi być taką apolityczną wyspą, gdzie sprawy rozstrzygane są wyłącznie na podstawie litery i ducha prawa" - zaznaczyła kandydatka.

Jak dodała, marzy by urząd RPO stał się "urzędem na miarę trzeciej dekady XXI wieku". "Żeby był taką modelową instytucją, która pokaże innym jak powinien wyglądać kontakt obywatela z administracją publiczną. Chciałabym, żeby biuro Rzecznika było wszędzie tam, gdzie są obywatele - w każdym regionie Polski, także w internecie. Rzecznik powinien być tak dostępny, jak aplikacja w naszym telefonie" - dodała Rudzińska-Bluszcz.

Przypomniała priorytety swego programu: walkę z barierami wpływającymi na dostęp do opieki zdrowotnej i nierównymi szansami w dostępie do edukacji, walkę o prawa seniorów, bezpieczeństwo ekologiczne i bezpieczeństwo w internecie. Mówiła m.in. o kłopotach w dostępie do lekarzy zwłaszcza mieszkańców z mniejszych miejscowości, zapaści psychiatrii dziecięcej, braku lekarzy geriatrów oraz niejasnych kryteriach refundacji.

W obszarze związanym z edukacją Rudzińska-Bluszcz wskazywała m.in. na nierówne szanse dzieci z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych; przypomniała też o niedawnych kłopotach wielu uczniów w nauczaniu zdalnym. Jeśli chodzi o seniorów, to - jak przypomniała kandydatka - z prognoz GUS wynika, że w 2050 roku w Polsce będzie 40 proc. osób powyżej 60. roku życia. "Potrzebne są tutaj rozwiązania systemowe, budżetowe" - wskazała prawniczka.

W dziedzinie ochrony środowiska opowiedziała się m.in. za transformacją energetyczną, poprawą jakości powietrza; zwracała też uwagę na coroczne problemy z suszą. W kwestii bezpieczeństwa w internecie Rudzińska-Bluszcz mówiła o potrzebie uporządkowania przepisów prawa w tym zakresie - tak, by nasze dane "nie krążyły bez kontroli między instytucjami i firmami". Poruszyła też problem dostępu dzieci do treści, które nie są dla nich odpowiednie.

Kim jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz?

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji i Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Cardiff Law School w Wielkiej Brytanii, jest obecnie główną koordynatorką sądowych postępowań strategicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Wwcześniej pracowała jako adwokat. Była też sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury i członkinią Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jak można przeczytać na stronie internetowej RPO, w swojej praktyce adwokackiej zaangażowana w prowadzenie pro bono spraw sądowych dla osób fizycznych i organizacji społecznych.

Rudzińską-Bluszcz poparło dotychczas 337 organizacji społecznych, w tym: Akcja Demokracja, Centrum Praw Kobiet, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka, Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Cicha Tęcza, Fundacja Court-Watch Polska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Dziewuchy Dziewuchom, Fundacja ePaństwo, Fundacja Feminoteka, Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Fundacja Mam Marzenie, Fundacja Olgi Tokarczuk, Fundacja Panoptykon, Fundacja Rodzice mają głos, Fundacja Rodzić po Ludzku, Fundacja Wiara i Tęcza, Fundacja WWF Polska, Greenpeace Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Kamiliańska Misja Społeczna, Kampania Przeciw Homofobii i Klub Inteligencji Katolickiej.

Kandydatka na RPO ma ponadto wsparcie: Fundacji im. Stefana Batorego, Klubów "Tygodnika Powszechnego", Krytyki Politycznej, Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, "Niebieskiej Linii" - Instytutu Psychologii Zdrowia, Polska Fundacji im. Roberta Schumana, Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Stowarzyszenia "SOS Wioski Dziecięce w Polsce", Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, Towarzystwa Dziennikarskiego, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Wolnych Sądów.

9 września kończy się pięcioletnia kadencja rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Rzecznik Praw Obywatelskich to konstytucyjny organ państwa wybierany na pięcioletnią kadencję. Powołuje go Sejm za zgodą Senatu.

Reklama

Reklama

Reklama