Reklama

Reklama

Znowelizowano ustawę o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zmienia ona zasady tworzenia i funkcjonowania zagranicznych i krajowych oddziałów zamiejscowych oraz zagranicznych podmiotów zależnych PISM.

Za przyjęciem ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych głosowało 278 posłów, 140 było przeciw, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Zmiany zakładają tworzenie oddziałów zamiejscowych Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych za zgodą Prezesa Rady Ministrów, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra spraw zagranicznych.

Według nowelizacji ustawy o PISM z wnioskiem o utworzenie oddziału zamiejscowego może wystąpić Dyrektor Instytutu nie później niż dwa miesiące przed planowym terminem utworzenia oddziału zamiejscowego. Oddziałem zamiejscowym ma kierować dyrektor powoływany i odwoływany przez PISM.

Reklama

Nowa ustawa zakłada przekształcenia i likwidację oddziałów zamiejscowych PISM przez Instytut za zgodą szefa rządu i po uzyskaniu pozytywnej opinii szefa MSZ.

W ustawie znalazł się także zapis o tym, że PISM może tworzyć, przekształcać i likwidować podmioty zależne za zgodą Prezesa Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych, na wniosek dyrektora Instytutu. Podmiotem zależnym ma kierować osoba wyznaczona przez dyrektora PISM.

Według ustawy ośrodki zamiejscowe oraz podmioty zależne PISM mają być finansowane z dotacji z budżetu państwa, spadki, darowizny i środki przeznaczone na prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz nowelą zajmie się Senat. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy