Reklama

Reklama

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotne. Nie więcej i nie szybciej. Poprawki Senatu odrzucone

Sejm odrzucił wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym poprawkę zakładająca szybszy i większy wzrost nakładów na ochronę zdrowia.

Nowelizacja zakłada m.in. osiągnięcie poziomu 6 proc. PKB na ochronę zdrowia w 2023 r. i określenie ścieżki wzrostu do 7 proc. PKB w 2027 r.

Senat zaproponował, by nakłady na ochronę zdrowia wzrosły do 7,2 proc. PKB na zdrowie zamiast 7 proc. oraz aby skrócić czas osiągnięcia tego modelu do 2025 r. Zgodnie z propozycją Senatu minimalne nakłady na ochronę zdrowia nie mogły być niższe niż 6 proc. produktu krajowego brutto w 2022 r.; 6,5 proc. w 2023 r. oraz 7 proc. w 2024 r.

Za odrzuceniem tej poprawki głosowało 229 posłów, 206 było przeciw, 9 wstrzymało się od głosu.

Reklama

Senat zaproponował też wykreślenie z noweli przepisów o karaniu osób naruszających nietykalność personelu punktów szczepień przeciw COVID-19. Według większości senatorów objęcie tych pracowników ochroną prawną nie wymaga dodatkowej regulacji, ponieważ są oni chronieni obecnymi przepisami. Senatorowie proponowali także m.in. by wykreślić przepis przedłużający obowiązywanie aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 r.

Także te senacki poprawki zostały odrzucone przez Sejm.

Nowelizacja ustawy o opiece zdrowotnej. Jakie zmiany?

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada osiągnięcie poziomu 6 proc. PKB na ochronę zdrowia w 2023 r. i określenie ścieżki wzrostu do 7 proc. PKB w 2027 r. Zgodnie z nią minimalne wartości publicznych nakładów na ochronę zdrowia nie będą mogły być niższe niż: 5,75 proc. produktu krajowego brutto w 2022 r.; 6,00 proc. PKB w 2023 r.; 6,20 proc. PKB w 2024 r.; 6,50 proc. PKB w 2025 r. i 6,80 proc. PKB w 2026 r.

W noweli znalazły się także przepisy dotyczące naruszenia nietykalności personelu punktów szczepień przeciw COVID-19. Objęcie pracowników punktów szczepień dodatkową ochroną prawną wiąże się z atakami na punkty szczepień i z groźbami kierowanymi wobec personelu medycznego.

Zgodnie z nowelą "kto narusza nietykalność cielesną osoby prowadzącej badanie kwalifikacyjne lub szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 lub osoby pomagającej przy przeprowadzeniu badania lub szczepienia, której nie przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu podczas lub w związku z prowadzonym badaniem lub szczepieniem, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech".

Nowelizacja wprowadza też m.in. rozszerzenie uprawnień ministra zdrowia związanych z przekazywaniem Narodowemu Funduszowi Zdrowia dotacji podmiotowej. Dotychczasowe przepisy pozwalały na zaplanowanie tej dotacji wyłącznie na etapie planowania budżetu na dany rok. Wprowadzane zmiany pozwolą dodatkowo na przekazanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w formie dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego, środków, które zostaną zidentyfikowane jako oszczędności także na etapie realizacji budżetu.

Ponadto szefowi MZ, za zgodą ministra finansów, umożliwiono dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami budżetu państwa, w ramach części budżetowej, którą dysponuje.

Nowela przedłuża też obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 r.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych trafi teraz do prezydenta. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje