Reklama

Zmiany w leczeniu. Projekt resortu zdrowia

Umożliwienie dostępu do terapii w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia - to jeden z celów projektu zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który trafił właśnie do konsultacji. Projekt przygotował resort zdrowia.

Resort zdrowia wielokrotnie zapowiadał wprowadzenie narzędzi, które umożliwią indywidualne traktowanie pacjentów w bardzo szczególnej sytuacji zdrowotnej.

"Ograniczony zakres świadczeń gwarantowanych powoduje, iż w praktyce klinicznej często powstają sytuacje, w których dla ratowania zdrowia i życia konieczne jest zastosowanie konkretnego leku lub innej technologii medycznej, które jednak nie znajdują się w wykazie świadczeń gwarantowanych" - podkreślają autorzy projektu.

Jak wskazano, chodzi o procedury umożliwiające finansowanie świadczeń o charakterze niestandardowym, takie jak farmakoterapia i chemioterapia. "Farmakoterapia niestandardowa była świadczeniem z użyciem leku o udowodnionej efektywności klinicznej, niezwiązanej z leczeniem nowotworów, realizowaną w trakcie hospitalizacji. Chemioterapia niestandardowa funkcjonowała jako program terapeutyczny. Wraz z kolejnymi zmianami w systemie, funkcjonowanie tych świadczeń było ograniczane" - podkreślono.

Reklama

Leczenie w ograniczonym zakresie

Aktualnie taki interwencyjny sposób leczenia jest możliwy wyłącznie w ograniczonym zakresie w przypadku leczenia szpitalnego, w ramach rozliczenia za indywidualną zgodą wojewódzkiego oddziału NFZ. "System ten jednak zawiera bardzo liczne ograniczenia, a w jego ramach całkowicie wyłączone jest finansowanie kosztu leków, w tym stosowanych w chemioterapii, czy świadczeń, które mogą być udzielane ambulatoryjnie" - wskazują autorzy projektu.

Projekt odnosi się także do taryfikacji świadczeń przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Jak wskazano, świadczeniodawcy nie zawsze przesyłają do Agencji dane kompletne, precyzyjne i szczegółowe. "Niewystarczająca jakość danych kosztowych przekazywanych przez świadczeniodawców do Agencji wpływa na możliwość rzetelnego określenia taryfy świadczeń" - podkreślają autorzy projektu.

"Posiadanie odpowiedniej jakości danych - zgodnych ze standardem rachunku kosztów - jest konieczne dla właściwego określenia taryfy świadczeń, a więc zapewnienia prawidłowego poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych pozwalającego na jak najbardziej efektywne zarządzanie środkami publicznym i będącymi w dyspozycji NFZ" - dodano.

Projekt ma także rozwiązać problem braku finansowania sprowadzanych z zagranicy leków niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta niedostępnych w Polsce.

"Dotychczas obowiązujące przepisy dopuszczają wydanie decyzji o objęciu refundacją wyłącznie w przypadku leków, które nie posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP, co często skutkuje ograniczeniem dostępu do terapii finansowanej ze środków publicznych, w sytuacji gdy lek jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP w procedurze centralnej, jednak jest niedostępny na polskim rynku" - zaznaczono.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy