Reklama

Zmarł prof. Walery Pisarek

Nie żyje profesor Walery Pisarek - wybitny językoznawca i prasoznawca, specjalista w dziedzinie komunikowania masowego i socjolingwistyki, honorowy prezes Rady Języka Polskiego. Miał 86 lat.

O śmierci prof. Walerego Pisarka poinformowali w niedzielę prowadzący galę "Ambasador Polszczyzny" w Katowicach. Profesor miał wziąć w niej udział. Zasłabł w garderobie Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach, tuż przed ceremonią wręczenia nagród.

Jak poinformowała Katedra Dziennikarstwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, "profesor od miesiąca był na bezpłatnym urlopie, ale był wciąż aktywny, miał bardzo obiecujące plany naukowe, z pasją angażował się w nowe przedsięwzięcia".

Wybitny językoznawca i prasoznawca

Walery Pisarek urodził się w 1931 r. w Rabce. Szkołę powszechną skończył w 1943 r. na kompletach tajnego nauczania. Po ukończeniu liceum, od 1949 do 1957 r., studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Reklama

Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymał w 1966 r. na wydziale filologiczno-historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach na podstawie pracy "Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym". W 1973 r. Rada Wydziału Filologicznego UJ na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Frekwencja wyrazów w prasie" nadała mu stopień doktora habilitowanego.

W 1982 r. uzyskał tytuł prof. nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w 1994 r. - tytuł prof. zwyczajnego. Był założycielem studiów dziennikarskich przy UJ i pracownikiem naukowym Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Pełnił funkcję honorowego prezesa Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk - był pierwszym przewodniczącym rady. W latach 1969-2001 był dyrektorem krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. 

Opublikował prawie 700 prac - artykułów prasowych, recenzji, porad językowych, artykułów naukowych, monografii i podręczników dotyczących języka polskiego, teorii informacji i komunikacji masowej. W jego dorobku jest ponad 20 książek, m.in. "Poznać prasę po nagłówkach", "Retoryka dziennikarska" i "Wstęp do nauki o komunikowaniu".

Wielokrotnie odznaczany

W 2011 r. nadano mu tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego, a w 2014 r. - Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Komandorskim OOP i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał także Laur Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Był autorem licznych wydań słownika ortograficznego, przewodniczącym jury i autorem większości tekstów "Ogólnopolskiego Dyktanda" czy "Dyktanda Krakowskiego". 

"Błyskotliwy nauczyciel i dobry człowiek"

Zmarły dziś naukowiec był wychowawcą pokoleń dziennikarzy. Studenci wspominają prof. Pisarka jako wybitnego wykładowcę, błyskotliwego nauczyciela o nienagannych manierach i wyjątkowym poczuciu humoru, po prostu dobrego człowieka. Profesor znany był także z tego, że doskonale odnajdywał się w świecie nowych technologii, a swoim przykładem zachęcał do mądrego wykorzystywania zdobyczy techniki.

W wywiadzie dla Interii sprzed kilku miesięcy prof. Pisarek opowiedział, jak jego zdaniem Polacy radzą sobie z ojczystym językiem. 

- O dziwo niezbyt dobrze - stwierdził prof. Pisarek, i jak tłumaczył, wniosek ten oparł na swoim wieloletnim doświadczeniu w pracy akademickiej. - Ja to nazywam "inaczej poprawną polszczyzną" i właśnie takiej "inaczej poprawnej polszczyzny" mamy aktualnie dużo. W niej z kolei mieści się dużo wulgaryzmów. To musi podobać się publiczności, bo u wszystkich - od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy - takie, wynikające właśnie z chęci przypodobania się publiczności, wulgaryzmy się pojawiają - mówił.

PAP/INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy