Reklama

Zmarł Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć

Zmarł Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć - poinformowała PAP rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska. Giedrojć zmarł nagle w niedzielę w Słupsku. Miał 67

Giedrojć został Głównym Inspektorem Pracy 4 lutego 2016 r.

Od 1985 r. pracował w Inspekcji, przed powołaniem na jej szefa był kierownikiem słupskiego oddziału Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. W latach 2006-08 roku był zastępcą głównego inspektora pracy. Wcześniej - od 1986 r. był inspektorem pracy, potem nadinspektorem i kierownikiem słupskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Koszalinie. Po zmianach administracyjnych - w OIP w Gdańsku. Po 2008 roku był kierownikiem słupskiego oddziału OIP w Gdańsku.

W latach 1997-2001 był posłem na Sejm RP III kadencji. Od 1998 r. do października 2001 r. - wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy. W 2014 r. został wybrany radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Reklama

Był magistrem inżynierem o specjalności technika motoryzacyjna i energetyka. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie i Akademię Rolniczą w Lublinie. Wykładał prawo pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama