Reklama

Zbigniew Ziobro złożył skargę nadzwyczajną do wyroku Wałęsa-Wyszkowski

Prokurator Generalny złożył skargę nadzwyczajną do wyroku w sprawie sporu Lecha Wałęsy i Krzysztofa Wyszkowskiego. W uzasadnieniu Zbigniew Ziobro zarzucił wyrokowi wydanemu przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku m.in. "naruszenie w sposób rażący przepisów prawa".

Jak informuje portal PolskieRadio24.pl, który jako pierwszy dotarł do dokumentu, w uzasadnieniu Prokurator Generalny zarzucił wyrokowi wydanemu przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku m.in. "naruszenie zasad, wolności i praw człowieka i obywatela, określonych w konstytucji", "naruszenie wolności słowa" oraz "naruszenie w sposób rażący przepisów prawa". Ostatni zarzut odnosił się do nieuwzględnienia przez sąd II instancji wszystkich przedstawionych przez Krzysztofa Wyszkowskiego dowodów na agenturalną przeszłość byłego prezydenta RP.

Sformułowana przez Prokuratora Generalnego skarga, datowana na 30 stycznia tego roku, wpłynęła do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na początku lutego. Strony w połowie miesiąca otrzymały odpis dokumentu. Biuro Instytutu Lecha Wałęsy w Gdańsku nie odpowiedziało na pytanie zadane mailowo przez redakcję portalu, czy były prezydent lub też jego pełnomocnicy odpowiedzą na skargę.

Reklama

Spór Wałęsa-Wyszkowski

Były prezydent Lech Wałęsa pozwał Krzysztofa Wyszkowskiego za wypowiedzi na temat jego agenturalnej przeszłości m.in. na antenie TVP oraz TVN w listopadzie 2005 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł 30 stycznia 2006 r., że Krzysztof Wyszkowski, informując opinię publiczną o agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy, nie popełnił żadnego błędu, ani też nie złamał prawa. Odmienne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Gdańsku, do którego sprawa trafiła w II instancji, w marcu pięć lat później. Sąd ten orzekł, że były opozycjonista naruszył dobra osobiste Lecha Wałęsy i musi go publicznie przeprosić. W wyroku nie uznał wszystkich przedstawionych przez Krzysztofa Wyszkowskiego dowodów.

W styczniu 2017 r. grafolodzy z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie jednoznacznie orzekli, że teczka personalna i teczka pracy TW "Bolka", znalezione w domu generała Czesława Kiszczaka, potwierdzają współpracę Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa.

Skarga nadzwyczajna

Możliwość złożenia do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej w sprawie, w której zapadł prawomocny wyrok, wprowadziła nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 r. Dotyczy ona wyroków, które naruszają "zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w konstytucji" oraz gdy "zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego".

Skarga w sprawie wyroku dotyczącego Krzysztofa Wyszkowskiego i Lecha Wałęsy trafi wraz z aktami sprawy do Sądu Najwyższego najprawdopodobniej w marcu. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie ma określonego w przepisach terminu na jej rozpatrzenie. 

Jest to pierwsza skarga nadzwyczajna dotycząca wyroku, który zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Oczekuje on na zajęcie przez Lecha Wałęsę i Krzysztofa Wyszkowskiego stanowiska w kwestii skargi nadzwyczajnej dotyczącej wyroku w ich sprawie.

Z informacji udzielonych przez rzeczniczkę Prokuratury Krajowej Ewę Bialik wynika, że od czasu uchwalenia nowych przepisów do dziś wpłynęło łącznie 6299 pism zawierających wniosek o wywiedzenie przez Prokuratora Generalnego skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia sądowego kończącego postępowanie. Po analizie wniosków i zapoznaniu się z całością akt poszczególnych spraw skierował on do Sądu Najwyższego 75 skarg nadzwyczajnych.

Informacyjna Agencja Radiowa

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy