Reklama

Reklama

Zbigniew Rau: Niepokoi nas obecność militarna Rosji na Ukrainie

Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau spotkał się z Evą-Marią Liimets, minister spraw zagranicznych Estonii. Oboje podkreślili, że ich kraje są zaniepokojone obecnością rosyjskich wojsk na terenie Ukrainy. Rau podkreślił również, że "trudno jest być optymistą", analizując sytuacją na Białorusi.

Szef polskiej dyplomacji podkreślał bliskość relacji polsko-estońskich i akcentował partnerstwo w ramach Unii Europejskiej i NATO.

- Od czasu naszego wspólnego wstąpienia do UE nasze obroty handlowe wzrosły ponad czterokrotnie i sądzimy, że to bynajmniej jeszcze nie koniec - powiedział Rau. Wśród tematów rozmów wymieniał wspólne projekty infrastrukturalne, m.in. Rail Baltica i Via Baltica. 

Zaznaczył, że Polska uczestniczy w synchronizacji elektroenergetycznej Estonii i pozostałych państw bałtyckich z kontynentalna Europą.

Podkreślił, że Polskę i Estonię łączą wspólne poglądy w kwestii zasadność współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, także w cyberprzestrzeni. - Ten aspekt naszej dyskusji był szczególnie istotny dla obydwu stron - dodał Rau.

Reklama

Zaznaczył, że nasze kraje są bliskimi partnerami w różnych inicjatywach dotyczących bezpieczeństwa, "na czele których wysuwa się Bukareszteńska Dziewiątka, którą traktujemy jako element wzmocnienie relacji transatlantyckich w naszej części Europy".

"Zamierzamy kontynuować naszą misję"

Zbigniew Rau poinformował, że zapewnił estońską minister o "pełnym determinacji zaangażowaniu" Polski w bezpieczeństwo Estonii, Litwy i Łotwy. - Zaangażowaniu, które ma długoterminowych charakter. Zamierzamy kontynuować naszą misję Baltic Air Policing oraz naszą obecność wojskową na Łotwie - zadeklarował Rau.

Zaznaczył, że w rozmowie z estońską minister spraw zagranicznych omówili architekturę bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie naszych krajów. - Omówiliśmy napiętą sytuację na Białorusi, agresywną politykę Rosji, a także nasze wspólne zrozumienie dla europejskich aspiracji Ukrainy - powiedział. Rozmowa dotyczyła też perspektyw Partnerstwa Wschodniego UE.

Jak zaznaczył minister Rau, "we wszystkich tych kwestiach znaleźli z Liimets "wspólnotę poglądów, opinii i oczekiwań". - Niepokoi nas obecność militarna Rosji na wschodniej Ukrainie i także obecność wzdłuż ukraińskich granic oddziałów rosyjskich. One co prawda w większości zostały wycofane, ale sprzęt wojskowy tam na miejscu pozostał - zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

"Trudno być optymistą"

Szef polskiej dyplomacji wskazywał także na wciąż napiętą sytuację i - jak ocenił - zaostrzający się konflikt na Białorusi. Według niego sytuacja sprzed miesiąca związana ze zmuszeniem przez Białoruś do lądowania w Mińsku samolotu Ryan Aia i aresztowanie znajdującego się na jego pokładzie opozycjonisty Ramana Pratasiewicz pokazuje, "jak trudno przewidzieć dalszy rozwój wypadków na Białorusi i trudno w tej kwestii być optymistą".

Wskazał, że razem z szefową dyplomacji Estonii podkreślili wspólne zaangażowanie w promocję Inicjatywy Trójmorza. - Wyraziłem uznanie Polski dla aktywności Estonii w tej dziedzinie. Stwierdziłem, że Estonia jest siłą napędową Trójmorza, jeśli chodzi o budowę jego komponentu cyfrowego - powiedział Rau.

Zaznaczył, że Polska w pełni popiera koncepcję przekształcenia regionu Trójmorza w ośrodek innowacji w dziedzinie energetyki i inteligentnej mobilności orz globalnego dostawcę rozwiązań informatycznych. - Zgodziliśmy się, że tutaj rola Estonii jest absolutnie wiodąca - dodał Rau.

Rocznica stosunków

Liimets przypomniała, że Polska i Estonia w tym roku obchodzą setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych i 30 rocznicę ich wznowienia.

- Przez te wszystkie lata rozwinęliśmy doskonałe relacje pomiędzy krajami. Polska i Estonia myślą podobnie w wielu dziedzinach i chcą współpracować, zarówno dwustronnie, jak i na forach międzynarodowych, i wielostronnych organizacjach - powiedziała.

Oceniła, że relacje ekonomiczne pomiędzy dwoma państwami są "solidne i z wizją rozwoju". Dodała, że Estonia widzi możliwość współpracy z Polską w dziedzinie nowych technologii, innowacji i gospodarki cyfrowej, a także projektów infrastrukturalnych. Estonia jest też zainteresowana współpracą w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Mówiąc o współpracy regionalnej, podkreśliła, że w ramach inicjatywy Trójmorza współpraca "jest doskonała". - Estonia chce dalej rozwijać to strategiczne partnerstwo i wzmacniać fundusze Trójmorza. To sprawa kluczowa i ważna - powiedziała.

Szefowa estońskiego MSZ pokreśliła też, że oba państwa działają razem na rzecz bezpieczeństwa w regionie, a także na świecie. Podziękowała Polsce za wkład w misję NATO Baltic Air Policing prowadzoną m.in. w Estonii, a także za utrzymywanie w tym kraju obecności wojskowej w ramach Sojuszu.

Zapewniła, że relacje transatlantyckie są dla "obu krajów bardzo ważne i chcemy je razem rozwijać".

Reklama

Reklama

Reklama