Reklama

Reklama

Zatrzymania i zarzuty w związku z nieprawidłowościami w SKOK Wesoła

​Zarzuty dotyczące niegospodarności i przywłaszczenia mienia przedstawiła katowicka prokuratura kilkunastu osobom, zatrzymanym w związku z nieprawidłowościami w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Wesoła w Mysłowicach. Po przesłuchaniu wszyscy zostali zwolnieni za poręczeniami majątkowymi.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek poinformowała w sobotę,  że w czwartek na polecenie prokuratury Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 16 osób związanych z nieprawidłowościami w nieistniejącej już SKOK Wesoła. Wśród nich są m.in. b. członkowie rady nadzorczej, w tym jej przewodniczący.

- Zatrzymanym przedstawiono zarzuty niegospodarności i przywłaszczenia. Chodzi o wyprowadzenie ze SKOK pieniędzy w oparciu o fikcyjne umowy, zlecenia zawierane z członkami rodzin osób zasiadających w radzie nadzorczej - wskazała prok. Zawada-Dybek. Dodała, że chodzi o kwotę 2,1 mln zł.

Reklama

W piątek wieczorem prokuratura zwolniła zatrzymanych, wyznaczając im poręczenia majątkowe do 250 tys. zł.

W związku z poważnymi nieprawidłowościami w SKOK Wesoła w Mysłowicach, w czerwcu 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o przejęciu tej Kasy przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.

Pod koniec kwietnia 2015 SKOK Wesoła miała ok. 63 tys. członków, których depozyty wynosiły ok. 624,6 mln zł. Ówczesne aktywa SKOK Wesoła nie wystarczały na pokrycie jej zobowiązań - niedobór wyniósł 282,8 mln zł. Poważne nieprawidłowości stwierdzone przez zarządcę komisarycznego w SKOK Wesoła skutkowały zawiadomieniami do prokuratury.

Dotąd w niemal 19 Kasach KNF wprowadziła zarząd komisaryczny. W kilku z nich zarząd taki wciąż działa, w kilku SKOK-ach ogłoszono upadłość, kilka innych zostało przejętych przez banki. Pod koniec czerwca funkcjonowało 29 "małych" Kas, o aktywach poniżej 100 mln zł, 11 kas o aktywach 100-500 mln zł i trzy kasy o aktywach przewyższających 500 mln zł, dysponujące jednak ponad 70-proc. aktywów systemu.

Według niedawnego raportu KNF, na koniec czerwca 2016 r. sytuacja sektora SKOK była nadal trudna. Fundusze własne Kas na ten moment wynosiły 429,2 mln zł i w stosunku do końca 2015 r. ich wartość obniżyła się o 94,8 mln zł, a 33 kasy, włącznie z Kasą Krajową, były objęte postępowaniami naprawczymi.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy