Reklama

Reklama

Zakup Polska Press przez PKN Orlen. Sąd zarejestrował wniosek RPO

Warszawski sąd zarejestrował wniosek rzecznika praw obywatelskich o wstrzymanie wykonania transakcji zakupu Polska Press przez PKN Orlen oraz o zakaz wykonywania przez Orlen praw udziałowych Polska Press. Wniosek otrzymał sądową sygnaturę.

5 marca informowano, że rzecznik praw obywatelskich odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie (Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press i wniósł, by sąd uchylił tę zgodę.

Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego RPO w swym odwołaniu chce, by sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK. Dodatkowo chce też, by sąd wstrzymał wykonanie tej decyzji do rozstrzygnięcia odwołania.

Reklama

Co mówią przepisy?

Zgodnie bowiem z obowiązującymi regulacjami - jak wyjaśniło w środę Biuro RPO - odwołanie przekazuje się do sądu za pośrednictwem UOKiK, zaś prezes UOKiK ma trzy miesiące na przesłanie tego odwołania do sądu, jeśli wcześniej, w trybie autokontroli, nie zmieni swojej decyzji o zgodzie na koncentrację. Dlatego obecnie rzecznik oczekuje na przekazanie przez prezesa Urzędu odwołania do sądu.

Natomiast związany z odwołaniem wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, w tym także zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press, wysyła się już bezpośrednio do sądu. "To właśnie ten wniosek został przez sąd zarejestrowany i nadano mu sygnaturę" - podało w środę Biuro RPO. Na razie nie ma terminu rozpoznania tej sprawy.

"UOKiK ma uwzględniać wszelkie okoliczności"

"Zgadzając się na zakup Polska Press przez PKN Orlen, prezes UOKiK nie zbadał, czy efektem nie będzie niedopuszczalne ograniczenie wolności prasy. Tymczasem UOKiK ma uwzględniać wszelkie okoliczności wpływające na chronione dobro konsumenta" - ocenia RPO, uzasadniając odwołanie oraz wniosek o wstrzymanie.

Jak przekazało Biuro RPO, wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji uzasadniony jest tym, że "spółka kontrolowana przez Skarb Państwa - a za jej pośrednictwem politycy sprawujący władzę - mogą uzyskać łatwy wpływ na całokształt działalności poszczególnych redakcji".

Urząd zaskoczony reakcją RPO

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny 5 lutego zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen, uznając, że działalność uczestników koncentracji się nie pokrywa, a transakcja nie zagraża konkurencji. "W oparciu o wiedzę oraz dostarczone przez strony informacje, a także po analizie rynku i możliwych konsekwencji przejęcia, prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji" - przekazywał wtedy UOKiK.

Biuro prasowe UOKiK oświadczało 6 marca, że z zaskoczeniem przyjęło działanie RPO związane ze złożeniem do sądu odwołania od decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację Polska Press/PKN Orlen. - Decyzja została wydana rzetelnie - zapewnił prezes Chróstny.

Wniosek o zgodę na koncentrację wpłynął do UOKiK 10 grudnia 2020 r. Z kolei 14 grudnia ub.r. RPO podjął z własnej inicjatywy sprawę tej koncentracji.

Reklama

Reklama

Reklama