Reklama

Reklama

​Zachodniopomorskie: Sejmik zaskarży decyzję wojewody dot. TK

Zachodniopomorski sejmik zdecydował we wtorek, że zaskarży do sądu administracyjnego wcześniejszą decyzję wojewody, który stwierdził nieważność uchwały sejmiku ws. stosowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Wojewoda zachodniopomorski Piotr Jania wskazał na początku czerwca, że nie istnieją regulacje prawne, mogące być podstawą do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia apelu czy stanowiska dotyczącego stosowania orzeczeń TK. Według wojewody ani sejmik, ani rada miasta nie są organami, które mogą wiążąco rozstrzygać o źródłach prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Próba ograniczania wypowiadania własnego zdania to niedopuszczalna ingerencja w suwerenność samorządu województwa - ocenił we wtorek marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Jego zdaniem, podejmując stanowisko o respektowaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego radni nie zmieniają prawa, ale wyrażają opinię w sprawach istotnych dla każdego obywatela.

Reklama

Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie radni uzasadniali tym, że sejmik zajmuje stanowiska istotne nie tylko dla regionu, ale także przejawia troskę czy obawę w każdej innej sprawie. Według nich sejmik może także wyrażać opinie i podejmować apele we wszystkich istotnych kwestiach, bez ograniczania się jedynie do zadań samorządu województwa.

"Sejmik województwa w treści stanowiska zwraca się do zarządu województwa oraz podległych mu instytucji, aby w swojej działalności uwzględniały orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, także te niepublikowane, jednak ze względu na stanowiskowy charakter tej uchwały, zapisy te są tylko poglądem, stanowiskiem - nie zaś wiążącym nakazem czy zobowiązaniem do uwzględnienia stanowiska, dlatego mieszczą się w normie zawartej w podstawie prawnej uchwały" - można przeczytać w przyjętej we wtorek uchwale.

28 kwietnia br. apel o stosowanie orzeczeń TK przyjęli koszalińscy radni miejscy. Wskazywali oni m.in., że odmowa publikacji kolejnych orzeczeń prowadzi do pogłębienia chaosu. W Szczecinie rada miasta nie podjęła stanowiska ws. orzeczeń TK. Projekt w tej sprawie złożył klub PO, ale 17 maja br. radni nie przegłosowali przyjęcia stanowiska.

Reklama

Reklama

Reklama