Reklama

Reklama

Wyższe kary dla kierowców. Wchodzi w życie nowy taryfikator mandatów

Kierowcy dotkliwie odczują zmiany, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 r. Nowy taryfikator mandatów za wykroczenia wprowadza surowe kary finansowe za wykroczenia, które do tej pory nie kosztowały tak wiele.

Od pierwszego dnia nowego roku zaczną obowiązywać nowe, zmienione przepisy ruchu drogowego.

Kosztowne wykroczenia na drogach

Kierowcy dotkliwie odczują zmiany. 

Nowe kwoty mandatów w odniesieniu o przekroczoną prędkość:

 • 70 km/h (i więcej) - 2500 tys. zł.
 • 60-70 km/h - 2000 tys. zł
 • 50-60 km/h - 1500 tys. zł
 • 40-50 km/h - 1000 zł
 • 30-40 km/h - 800 zł
 • 26-30 km/h - 400 zł
 • 21-25 km/h 300 zł
 • 16-20 km/h 200 zł
 • 11-15 km/h 100 zł
 • 0-10 km/h 50 zł

Nowością jest to, że za przekroczenia prędkości od 10 do 30 km/h wartość mandatu rośnie co kolejnych 5 km/h.

Reklama

Widełki mandatowe kończą się na przekroczeniu prędkości o ponad 70 km/h, gdy kara ma wartość 2500 złotych, ale trzeba pamiętać, że wtedy policjant może skierować wniosek do sądu, a tam kara może wynieść nawet 30 tysięcy złotych. Nowe przepisy podwyższyły bowiem maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tys. zł.

Wzrośnie mandat za rozmowę przez telefon podczas jazdy - od nowego roku będzie wynosił 500 złotych.

Więcej punktów karnych za wykroczenia

Od nowego roku kierowcy za szybką jazdę czy wyprzedzanie przed pasami dostaną nie 10 a 15 punktów karnych. Punkty te będą kasowane dopiero po dwóch latach, licząc od momentu opłacenia mandatu.

Zniesiona zostaje możliwość "kasowania" punktów karnych poprzez udział w szkoleniach.

Od liczby zgromadzonych punktów może też zależeć wysokość składki OC, bo ubezpieczyciele będą mieli dostęp do wykazu wykroczeń i kar, jakie kierowca za nie otrzymał.

Wykroczenia zagrożone karą 15 punktów to m.in.:

 • wyprzedzanie na pasach i bezpośrednio przed nimi,
 • ominięcie pojazdu, który ustępuje pierwszeństwa pieszemu na pasach,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu będącemu na pasach,
 • niezatrzymanie się do kontroli,
 • wyprzedzanie na przejeździe rowerowym lub bezpośrednio przed nim,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym i poza nim,
 • kierowanie po w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Grzywny do 30 tys. złotych

Kara grzywny o wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł będzie grozić za wyprzedzanie na zakazie wyprzedzania.

Kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł przewidziana jest za jazdę pojazdem po drodze publicznej, w strefie zamieszkania i w strefie ruchu bez prawa jazdy. Taka sama kara będzie groziła za prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu.

Z kolei wykroczeniem zagrożonym grzywną do 30 tys. zł jest niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie.

Grzywna nie niższa niż 3 tys. zł będzie grozić za niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia po użyciu alkoholu. Taka sama kara będzie groziła m.in. za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem, ominięcie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu oraz naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych przez sprawcę, który w ciągu dwóch lat przed dniem popełnienia czynu był już prawomocnie skazany za określone wykroczenia.

Nowe przepisy usprawnią także uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Prezydent podpisał zmiany w połowie grudnia

Nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw Sejm uchwalił na posiedzeniu 29 października, a 2 grudnia rozpatrzył wniesione do niej poprawki Senatu.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym zaostrzającą kary dla sprawców wykroczeń drogowych - poinformowała 13 grudnia Kancelaria Prezydenta RP. Po publikacji w "Dzienniku Ustaw" przepisy mają, zgodnie z planem, wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Reklama

Reklama

Reklama