Reklama

Reklama

Wysokie podwyżki dla prezydenta, premiera i posłów. Szczegóły projektu

Prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także posłowie i senatorowie dostaną znaczne podwyżki, jeśli w Sejmie zostanie przegłosowany projekt nowelizacji w sprawie wynagrodzeń dla najważniejszych osób w państwie. Przykładowo - pensja prezydenta wzrosłaby z 12 tys. do 26 tys., a posła z ośmiu tys. do ponad 12 tys. Pierwszy raz pensję otrzymałaby też pierwsza dama. Przewidziane dla niej wynagrodzenie nie odbiegałoby wiele od wynagrodzenia głowy państwa.

W czwartek wieczorem (13 sierpnia) sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych jednogłośnie przyjęła własny projekt nowelizacji niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych, dotyczący podwyższenia wynagrodzenia m.in. parlamentarzystom. "Za" zagłosowało wszystkich 12 posłów, obecnych na posiedzeniu komisji.

Projekt trafił do Sejmu i w piątek (14 sierpnia) na posiedzeniu zajmą się nim posłowie.

Zasadnicza zmiana

Chodzi dokładnie o projekt nowelizacji ustawy z 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. 

Reklama

Zmiana jest zasadnicza - projekt wiąże wysokość wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie - prezydenta, premiera, ministrów, ale też parlamentarzystów, wojewodów i marszałków województw, nie - jak dotychczas - z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej, ale z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego. Co więcej, zaproponowano, by wynagrodzenie przysługiwało również pierwszej damie.

Jak wyliczane będzie wynagrodzenie?

Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego (w drugim kwartale 2019 r. kwota ta wyniosła 4839,24 zł). Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN przyjmuje się wielokrotność tej podstawy z zastosowaniem mnożnika 4,13.

Projekt przewiduje, że prezydentowi RP przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. Zaproponowano również, by pierwszej damie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne odpowiadające 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN. W projekcie wskazano, że Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej. Zaproponowano również, aby uposażenie posła i senatora odpowiadało wysokości 0,63-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN.

Prezesowi Rady Ministrów przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN, wiceprezesowi Rady Ministrów - 1-krotności wynagrodzenia sędziego SN, ministrowi - 0,9-krotności, a sekretarzowi stanu oraz podsekretarzowi - 0,85-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN. Wojewodzie przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające wysokości 0,75-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN, a wicewojewodzie 0,65-krotności.

Zgodnie z projektem marszałkowi województwa, wicemarszałkowi oraz pozostałym członkom zarządu województwa przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,75-krotność wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej. Staroście, wicestaroście oraz pozostałym członkom zarządu powiatu przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN.

Tekst projektu dostępny jest TUTAJ

Co to oznacza w praktyce?

Zapisy zapisami, ale o ile tak właściwie wzrosną pensje najważniejszych osób w państwie? Na Twitterze zaprezentował to ekonomista Rafał Mundry.

I tak - wynagrodzenie prezydenta wynosi obecnie 12 600 zł. Po podwyżce otrzymałby on 26 tys. (zmiana aż o 106 proc.). Premierowi wynagrodzenie wzrośnie dokładnie o 11 tys. - do 22 tys. (zmiana więc o 100 proc.).

Ministrowie, których zarobki wynoszą ponad 10 tys., po przyjęciu ustawy przez Sejm będą zarabiali 18 tys. (różnica - 78 proc.), wiceministrowie niewiele mniej, bo 17 tys. (wzrost o 113 proc.). 

Jeśli chodzi o marszałków Sejmu i Senatu, zwraca uwagę Mundry, na miesiąc inkasować będą 22 tys. zł (51 proc. więcej niż obecnie). 

Na większą miesięczną pensję mógłby liczyć też poseł czy senator - do 12,6 tys. (zmiana o 58 proc.).

Pieniądze wpłynęłyby też na konto pierwszej damy, pierwszy raz. Ile? Byłoby to 18 tys. zł. 

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto. 

Ekonomista przypomina, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego połowa Polaków zarabia do 4,1 tys. zł (mediana), a średnia zarobków w kraju wynosi pięć tys. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy