Reklama

Reklama

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. małej ustawy medialnej​

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wyłączenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z procesu powoływania władz TVP oraz Polskiego Radia jest niezgodne z konstytucją. Wskazał również, że tzw. mała ustawa medialna jest częściowo niekonstytucyjna.

We wtorkowym wyroku sędziowie uznali, że przepisy tzw. ustawy medialnej dotyczące skrócenia kadencji zarządów i rad nadzorczych w TVP oraz Polskim Radiu, a także przepisy odnoszące się do wyłączenia procedury konkursowej przy wyborze władz mediów publicznych są zgodne z konstytucją.

We wtorek Trybunał Konstytucyjny zajmował się połączonymi wnioskami RPO oraz Nowoczesnej ws. zbadania konstytucyjności tzw. małej ustawy medialnej. Chodzi o nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, którą Sejm uchwalił 30 grudnia 2015 roku. Zgodnie z nią mandaty ówczesnych członków zarządów i rad nadzorczych TVP oraz Polskiego Radia wygasły dzień po ogłoszeniu nowych przepisów w Dzienniku Ustaw.

Reklama

Podczas wtorkowej rozprawy w TK, Adam Bodnar oraz posłowie Nowoczesnej wskazywali m.in., że tzw. mała ustawa medialna zmarginalizowała rolę KRRiT i poprzez uzależnienie składów zarządów spółek medialnych od ministra skarbu państwu ograniczyła niezależność mediów publicznych.

Tzw. mała ustawa medialna (nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 30 grudnia 2015 r.) zakładała, że mandaty ówczesnych członków zarządów i rad nadzorczych TVP oraz Polskiego Radia wygasły dzień po ogłoszeniu nowych przepisów w Dzienniku Ustaw. 8 stycznia nowym prezesem TVP został Jacek Kurski, a Polskiego Radia Barbara Stanisławczyk.

Zgodnie z nowelą nowe zarządy i rady są powołane przez ministra skarbu państwa "do czasu wprowadzenia nowej organizacji mediów narodowych". Minister skarbu został też zobowiązany do dostosowania statutów TVP, PR i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia do przepisów nowelizacji oraz stwierdzenia nieważności tych przepisów statutów, które są sprzeczne z nowelizacją.

Sprawa małej ustawy medialnej rozpoznawana była w pięcioosobowym składzie. Przewodniczył jej prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą był Marek Zubik.

Pięcioosobowy skład wynika z tego, że udziału w orzekaniu w pełnych składach odmawiają sędziowie: Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski - do czasu dopuszczenia do orzekania pozostałych trzech sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji: Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama