Reklama

Reklama

Wyniki badań CBOS: 31 proc. badanych uważa, że PiS reprezentuje ich poglądy, a 17 proc. wskazało PO

W badaniach przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej 31 proc. ankietowanych wykazało, że ich poglądy i interesy najlepiej reprezentuje PiS. 17 proc. badanych wskazało na PO, a 8 proc. na Kukiz'15. Po 4 proc. ankietowanych uważa, że ich poglądy najlepiej reprezentują Nowoczesna i SLD. 3 proc. utożsamiało się z PSL.

Z partią Razem identyfikuje się 2 proc. badanych, z partią Wolność (KORWIN) - 1 proc. 20 proc. badanych nie znajduje żadnego ugrupowania lub ruchu politycznego, który wyrażałby ich poglądy. To o 3 punkty proc. mniej niż w poprzednim sondażu z maja 2016 r.

Ostatni rok - jak zauważa CBOS - przyniósł umocnienie pozycji rządzącej partii jako najlepszej wyrazicielki interesów i poglądów Polaków. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (od maja 2016 do maja 2017) odsetek badanych skłonnych identyfikować się z Prawem i
Sprawiedliwością wzrósł o 6 punktów procentowych (z 25 do 31 proc.).

Reklama

Duże zmiany w stosunku do ub.r. zarejestrowano też po stronie ugrupowań opozycyjnych. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy obie główne partie opozycji parlamentarnej, PO i Nowoczesna, zamieniły się miejscami.

Spadek dla Nowoczesnej

Bilans zmian ostatniego roku oznacza spadek potencjału ugrupowań parlamentarnej opozycji - zauważa CBOS. PO i Nowoczesna w mniejszym stopniu niż przed rokiem mogą stanowić dziś pod tym względem przeciwwagę dla rządzącej partii. W PO swego reprezentanta dostrzega dziś 17 proc. ankietowanych, czyli o 7 punktów procentowych więcej niż rok temu.

Nowoczesna, która - jak wskazuje CBOS - w ostatnim roku wyraźnie straciła w sondażach poparcia, jest jednocześnie dużo rzadziej uważana za ugrupowanie, które najlepiej reprezentuje interesy i poglądy Polaków. Partia odnotowała spadek o 10 punktów procentowych, z 14 do 4 proc.

Od maja ubiegłego roku poziom utożsamiania się z pozostałymi uwzględnionymi w badaniu ugrupowaniami nie zmienił się znacząco. Minimalnie mniej badanych czuje się dobrze reprezentowanych przez ruch Kukiz’15 (spadek z 9 do 8 proc.). Także grupowanie Wolność Janusza Korwin-Mikkego odnotowało spadek o 1 punkt procentowy (z 2 do 1 proc.) Nieznacznie więcej badanych, niż rok temu, swej politycznej reprezentacji upatruje w SLD. Partia reprezentuje 4 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt).

Wyniki sondażu dotyczącego reprezentatywności sceny politycznej są zbliżone do sondaży badających poparcie dla poszczególnych ugrupowań.

CBOS zauważa, że wśród ogółu uprawnionych do głosowania poczucie bycia reprezentowanym jest w przypadku niektórych ugrupowań nawet większe niż rozmiary deklarowanego poparcia w ewentualnych wyborach.

Poparcie dla PiS

Poparcie dla PiS deklarowało w sondażu przeprowadzonym w dniach 5-14 maja 26 proc. ankietowanych - jednocześnie 31 proc. wskazuje PiS jako reprezentanta ich poglądów i interesów.

17 proc. spośród badanych zarówno popiera PO, jak i uznaje tę partię za właściwego reprezentanta poglądów i interesów. Ruch Kikiz'15 w wyborach popiera 4 proc. badanych, a dwa razy więcej deklaruje, że czuje się dobrze reprezentowana przez ruch (8 proc.).

W przypadku Nowoczesnej stosunek ten wynosi 3 proc. do 4 proc. SLD - 3 proc. poparcia, 4 proc. reprezentacja; PSL - 2 proc. poparcia, 3 proc. reprezentacja. Partia Razem zanotowała wynik 2 proc. w obu sondażach, zaś partia Wolność (KORWIN), po 1 proc.

Po ostatnich wyborach zdecydowanie ubyło badanych jednoznacznie dystansujących się wobec całego spektrum partii - podsumowuje CBOS. Jak zauważa, coraz większy odsetek badanych uważa, że jest partia, która wyraża ich poglądy i reprezentuje interesy.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 5-14 maja 2017 na liczącej 1034 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama