Reklama

Reklama

Wymóg opinii poradni dla sześciolatków - sejmowe komisje za zniesieniem

Sejmowe komisje jednogłośnie poparły poprawkę do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków, zgodnie z którą nie będzie wymagana opinia poradni, gdy rodzice będą chcieli posłać do szkoły sześciolatka urodzonego po 1 września.

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej opiniowały poprawki zgłoszone do projektu we wtorek podczas drugiego czytania w Sejmie.

Poprawkę dotyczącą dzieci urodzonych po 1 września zgłosił klub PiS. Jest ona merytorycznie tożsama z poprawką zgłoszoną w drugim czytaniu także przez PSL i z wnioskiem mniejszości do projektu złożonym w ubiegłym tygodniu przez PO.

Zgodnie z projektem noweli - autorstwa PiS - od nowego roku szkolnego dzieci sześcioletnie urodzone do końca sierpnia będą mogły pójść do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku dzieci sześcioletnich urodzonych od września do grudnia - oprócz rocznego przygotowania przedszkolnego - opinia poradni będzie obowiązkowa. Poprawka poparta przez połączone komisje zrównuje w prawach dzieci niezależnie od miesiąca ich urodzenia.

Reklama

Komisje poparły także poprawki PiS dotyczące wyboru kuratorów i wicekuratorów oświaty. Zgodnie z nimi osoba ubiegająca się o stanowisko kuratora nadal - tak jak w pierwotnym przedłożeniu projektu - będzie musiała mieć co najmniej siedmioletni staż pracy jako nauczyciel, ale nie będzie już musiała mieć stażu w nadzorze pedagogicznym. Takiego stażu nie będzie się też wymagać od wicekuratorów. Poprawki te poparło 33 posłów, 5 było przeciw, 11 - wstrzymało się od głosu.

Poprawka Kukiz'15

Komisje poparły też poprawkę Kukiz’15 zgodnie, z którą obecnie uczniowie klas drugich szkół podstawowych, urodzeni w pierwszej połowie 2008 r., będą mogli na wniosek rodziców powtórzyć klasę II. Dotyczy to grupy dzieci, które w 2014 r. jako pierwsze poszły obowiązkowo do szkoły w wieku sześciu lat. Za poparciem tej poprawki głosowało 33 posłów, 18 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Negatywnie komisje zaopiniowały za to poprawkę PSL mającą na celu pozostawienie dotychczasowych przepisów, zgodnie z którymi kuratorów oświaty powołuje i odwołuje wojewoda.

Projekt nowelizacji autorstwa PiS oprócz zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków znosi obowiązek przedszkolny dla pięciolatków oraz zakłada powrót do obowiązku szkolnego w wieku lat siedmiu i przedszkolnego dla sześciolatków. W miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone ma zostać prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego. Utrzymane zostanie też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci czteroletnich.

Nowela ma też umożliwić rodzicom dzieci sześcioletnich, którzy w tym roku szkolnym posłali je do I klasy, ponowne zapisanie ich do I klasy w przyszłym roku. Rodzice będą mieli czas na złożenie takiego wniosku do 31 marca. Dziecko, którego rodzice tak zdecydują, nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promocji do klasy II. Do końca roku szkolnego będzie zobowiązane kontynuować naukę w klasie I lub korzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym.

Wyższe dotacje dla przedszkoli

W związku ze zwiększeniem liczby dzieci w edukacji przedszkolnej zwiększona ma być w 2016 r. kwota dotacji z budżetu dla samorządów na jednego przedszkolaka z 1305 zł na 1370 zł.

Nowelizacja wprowadza też zmiany w nadzorze pedagogicznym, daje także ministrowi edukacji prawo powoływania i odwoływania kuratorów oświaty.

Stopniowe obniżanie wieku obowiązku szkolnego z siedmiu do sześciu lat trwa w Polsce od 2009 r. Przez pierwszych pięć lat decyzję o tym, czy dziecko rozpocznie naukę w wieku sześciu czy siedmiu lat, podejmowali rodzice. 1 września tego roku po raz pierwszy do I klasy szkoły podstawowej poszedł obowiązkowo cały rocznik dzieci sześcioletnich, czyli urodzonych w 2009 r. Rok wcześniej - we wrześniu ub. roku - obok siedmiolatków do I klas obowiązkowo poszła połowa rocznika sześciolatków. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy