Reklama

Reklama

Wtorkowe posiedzenie Sejmu: Ustawa 2.0 i zmiany w ordynacji

We wtorek Sejm ma rozpatrzyć w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego - wynika ze wstępnego harmonogramu obrad. Dodatkowo ma odbyć się głosowanie nad ustawami reformującymi system szkolnictwa wyższego. Zajmie się wnioskiem PO i Nowoczesnej o odwołanie marszałka Sejmu; debatę nad wnioskiem zaplanowano na wtorkowe popołudnie.

Jak wynika z harmonogramu obrad, opublikowanego w poniedziałek na stronie internetowej Sejmu, izba niższa parlamentu podczas wtorkowego posiedzenia przeprowadzić ma głosowanie nad projektem tzw. Ustawy 2.0 (Konstytucja dla Nauki), czyli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz nad przepisami ją wprowadzającymi. Zapisano w nich jak funkcjonować będą uczelnie w okresie przejściowym. To ustawy zaproponowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Sejm rozstrzygnie też, czy do projektu przyjęte zostaną poprawki. W drugim czytaniu do projektu Ustawy 2.0 zgłoszono 89 poprawek, a komisja rekomendowała przyjęcie ponad 60 z nich. Dodatkowo do ustawy o przepisach wprowadzających zgłoszono 30 poprawek, a 26 rekomendowano. Wszystkie z rekomendowanych poprawek to poprawki proponowane przez rząd. 

Reklama

Nowa ustawa, zgodnie z propozycją resortu nauki, ma zacząć obowiązywać już od najbliższego roku akademickiego, czyli 1 października 2018 r.

Zmiana ordynacji do PE

Sejm ma rozpatrzyć w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego - wynika ze wstępnego harmonogramu obrad. Projekt autorstwa posłów PiS zmienia ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego. 

Zgodnie z projektem zmian Kodeksu wyborczego, każdy okręg wyborczy w wyborach do PE ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu.  

W wyborach do Parlamentu Europejskiego jest 13 okręgów - jeden okręg obejmuje obszar jednego lub więcej województw, albo część województwa. Według obecnych przepisów głosowanie w wyborach do PE odbywa się według systemu proporcjonalnego, w którym głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty metodą d’Hondta w skali całego kraju. Dopiero po ustaleniu liczby mandatów przypadających poszczególnym komitetom rozdziela się je pomiędzy poszczególne listy kandydatów, zaś mandaty uzyskują kandydaci, którzy na danej liście otrzymali największą liczbę głosów.

Wniosek o odwołanie marszałka Sejmu

O tym, że Sejm zajmie się wnioskiem o odwołanie marszałka poinformowała PAP wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.  

Wniosek o odwołanie marszałka Sejmu posłowie PO i Nowoczesnej złożyli 15 czerwca; stało się to po odrzuceniu wniosku Platformy o informację bieżącą w sprawie konsekwencji nałożenia na Polskę kar w związku z art 7.  

Sejm zdecydował 14 czerwca, że wysłucha na posiedzeniu informacji w sprawie środków z UE przyznanych Ministerstwu Zdrowia na lata 2014-2020; odrzucił jednocześnie wniosek PO o informację ws. konsekwencji nałożenia na Polskę kar w związku z art 7. 

Posłowie PO i Nowoczesnej poinformowali wówczas, że złożą wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Ich zdaniem, Kuchciński "złamał świętą zasadę", według której kluby opozycyjne - kiedy przychodziła ich kolej - mają prawo żądać informacji na każdy temat, także najbardziej niewygodny dla rządu.  

Po głosowaniu głos zabrał lider PO Grzegorz Schetyna. "Chciałem, by pan wiedział, panie marszałku, że to, co pan zrobił dzisiaj, jest złamaniem demokracji parlamentarnej, jest skandalem i hańbą. Złamał pan święte prawo opozycji, które było świętym od 1989 r. do 14 czerwca 2018 r. Nie zakrzyczycie praworządności, demokracji parlamentarnej i zwykłej przyzwoitości i uczciwości; złamaliście prawa mniejszości, opozycji, chcę panu powiedzieć, że prawo do informacji jest zasadą, którą wszyscy marszałkowie od 89 r. na trwale utrzymywali" - powiedział Schetyna, zwracając się do marszałka Sejmu.  

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka zapewnił wówczas w rozmowie z PAP, że wyboru informacji bieżącej dokonano w 100 proc. zgodnie z Regulaminem Sejmu. "Rozstrzygnięto o tym podczas głosowania w Sali Plenarnej - posłowie wybrali jedną z dwóch konkurencyjnych propozycji. Jest to zatem pełne odwzorowanie procedury opisanej w art. 194" - powiedział PAP Grzegrzółka.  

Regulamin Sejmu zakłada, że Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, ustala, która ze zgłoszonych propozycji informacji zostaje uwzględniona i rozpatrzona na posiedzeniu Izby. W przypadku braku jednolitej opinii Konwentu Seniorów w sprawie, o wyborze informacji rozstrzyga Sejm, po przedstawieniu sprawy przez Marszałka Sejmu.

Reklama

Reklama

Reklama