Reklama

Reklama

Województwo częstochowskie - stanowisko rady miasta

Stanowisko rady miasta ws. utworzenia województwa częstochowskiego podjęli w czwartek przez aklamację radni Częstochowy. Jego powstanie, podkreślono, będzie impulsem do dalszego rozwoju całego regionu.

Rada Miasta Częstochowy, jak napisano w stanowisku, "widzi potrzebę pilnego podjęcia prac nad zapowiadanymi zmianami administracyjnymi kraju, w wyniku których zostanie utworzone województwo częstochowskie".

Treść stanowiska odczytał radny Marcin Maranda z klubu radnych "Mieszkańcy Częstochowy". Zanim do tego doszło, ocenił, że "to jest bardzo ważny moment, moment historyczny". "Dziękuję, że wznieśliśmy się ponad podziały polityczne, bo to dobrze rokuje na przyszłość - nie tylko w tej sprawie" - podkreślił radny. Dodał, że stanowisko dodał zostało wypracowane wspólnie.

Reklama

W stanowisku podkreślono, że "odrodzenie województwa częstochowskiego leży nie tylko w interesie społeczności lokalnej, ale w dobrze pojmowanym interesie całego kraju, będąc szansą na bardziej zrównoważony rozwój miast, powiatów, subregionów". "Mamy potencjał społeczny, gospodarczy, ekonomiczny, naukowy oraz kulturowy, by sprostać wszystkim wyzwaniom stawianym przed nowym województwem" - napisano.

Według stanowiska "skorygowany podział administracyjny państwa", "powinien w większym stopniu uwzględniać więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe charakterystyczne wyłącznie dla danego regionu".

Jak wskazano, "obszar województwa częstochowskiego ma szansę stanowić zwarte geograficznie terytorium, którego społeczność posiada wspólne cechy i dążenia służące rozwojowi własnej tożsamości oraz postępowi cywilizacyjnemu i kulturowemu".

Rada Miasta Częstochowy, jak zaznaczono, "popiera wszelkie efektywne działania na rzecz jak najszybszego powołania województwa częstochowskiego".

Częstochowska rada składa się z 28 radnych: z klubu PiS - 10, SLD - 9, Mieszkańcy Częstochowy - 4, PO - 4; jeden radny jest niezależny. Koalicja PO-SLD ma łącznie 13 głosów.

Kampanię mającą na celu "odtworzenie" województwa częstochowskiego ogłosił 24 listopada prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk (SLD). Składają się na nią list do premier Beaty Szydło, rozmowy z samorządowcami, działania aktywizujące mieszkańców.

"Politycy, którzy przejęli władzę w naszym kraju deklarowali w kampanii wyborczej chęć odtworzenia woj. częstochowskiego. Ja deklaruję wsparcie dla tej idei" - podczas inauguracji kampanii Matyjaszczyk.

Obecnie region częstochowski jest częścią woj. śląskiego. O idei odtworzenia woj. częstochowskiego mówili w kampanii wyborczej politycy Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwny jej jest marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa (PO). Według marszałka rozwojowi województwa śląskiego - jako całości - "służy integracja, a nie podział".

Jego zdaniem, gdyby województwo częstochowskie powstało, byłoby województwem słabym, z niewielkim budżetem, porównywalnym do budżetu niektórych - wcale nie największych w regionie miast.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy