Reklama

Reklama

Wnioski ws. głosowania przez pełnomocnika można składać do piątku

Piątek to ostatni dzień na składanie wniosku ws. głosowania przez pełnomocnika. Za pośrednictwem pełnomocnika zagłosować mogą niepełnosprawni oraz osoby, które ukończyły 75 lat.

Do zagłosowania przez pełnomocnika potrzebne jest wcześniejsze sporządzenie tzw. aktu pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej w piątek trzeba złożyć wniosek do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) gminy, w której jest się ujętym w rejestrze wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Można osobiście

Do wniosku trzeba dołączyć m.in. pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa osoby, która ma być pełnomocnikiem, kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz kopię zaświadczenia o prawie do głosowania pełnomocnika (jeśli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa).

Reklama

Osoba, która udzieliła pełnomocnictwa, może głosować osobiście w lokalu komisji obwodowej, pod warunkiem jednak, że wcześniej nie zrobił tego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa, powoduje jego wygaśnięcie.

Pełnomocnictwo można cofnąć

Udzielone pełnomocnictwo można też cofnąć - przez złożenie w gminie, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, oświadczenia. Mamy na to czas najpóźniej na dwa dni przed referendum - do 4 września. Oświadczenie można też doręczyć obwodowej komisji w dniu głosowania.

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy: najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I i II gruру inwalidów, osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Trzeba w kraju

Przez pełnomocnika nie zagłosują m.in. pacjenci szpitali, mieszkańcy domów pomocy społecznej, domów studenckich, przebywający w więzieniach i aresztach śledczych. Przez pełnomocnika nie można też głosować za granicą.

Do piątku 4 września w urzędzie gminy można też pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania. Uprawnia ono do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Referendum zarządzone przez poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego odbędzie się 6 września. Odpowiemy w nim na trzy pytania dotyczące: wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii politycznych z budżetu oraz rozstrzygania wątpliwości w prawie podatkowym na korzyść podatnika. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy