Reklama

Reklama

Wiceszef MRPiPS o szczegółach Funduszu Solidarnościowego

"Fundusz Solidarnościowy będzie finansował nowe zadania i nowe formy wsparcia osób niepełnosprawnych określone w programach Rady Ministrów lub MRPiPS" - powiedział we wtorek w Sejmie wiceszef MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

We wtorek w Sejmie odbywa się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomniał, że utworzenie takiego funduszu kilka miesięcy temu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Konieczność wprowadzenia regulacji wynika z potrzeby zapewnienia dodatkowego wsparcia społecznego, zawodowego lub zdrowotnego osób niepełnosprawnych. Zależy nam bardzo, żeby wsparcie osób niepełnosprawnych, rehabilitacja, była kompleksowa, żeby uwzględniała całość wsparcia, które dana niepełnoprawność lub dana osoba z niepełnosprawnością wymaga" - powiedział.

Reklama

Ocenił, że obecnie wsparcie obejmuje tylko wybrane aspekty aktywizacji zawodowej i społecznej (głównie ze środków PFRON). Fundusz solidarnościowy ma finansować nowe zadania i nowe formy wsparcia osób niepełnosprawnych określone w programach Rady Ministrów lub MRPiPS.

Zgodnie z projektem przygotowanym przez MRPiPS, źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne).

Według rządowych szacunków, takich osób w 2019 r. będzie około 21 tys. Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. We wtorek wiceminister Michałkiewicz zaapelował o jak najszybsze procedowanie projektu, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r.

Reklama

Reklama

Reklama