Warszawska konferencja „Uniwersytety Europejskie podstawą innowacyjnej Europy” - ważne wydarzenie na mapie współpracy międzynarodowej uczelni wyższych

„Uniwersytety Europejskie podstawą innowacyjnej Europy” - tak brzmiało hasło przewodnie Konferencji Uniwersytetów Europejskich, która odbyła się 15 maja w Warszawie. Ta nowa inicjatywa Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności pochyla się nad szeroko pojętymi tematami związanymi z działalnością uczelni wyższych w ramach Programu Erasmus+. Konferencji towarzyszyła także gala rozdania nagród w konkursie „Uniwersytety Europejskie – Sojusze Przyszłości”.

Prezentacja Partnera

Tegoroczna odsłona konferencji była pierwszym z zaplanowanych, corocznych spotkań, jakie będą realizowane w tym formacie. I choć to dopiero debiut imprezy, na miejsce licznie przybyli przedstawiciele  grona rektorskiego, dyrektorów, koordynatorów jednostek uczelnianych — tych już zrzeszonych w Sojuszach Uniwersytetów Europejskich, ale i takich, którym omawiane tu tematy są bliskie, budząc zainteresowanie zarówno kolegiów rektorskich, jak i  kadry badawczo-dydaktycznej w uczelniach. 

Format wydarzenia pozwolił na "wymianę doświadczeń oraz pokazanie możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw prowadzących do rozwijania długoterminowej, strukturalnej, trwałej i systemowej współpracy w zakresie edukacji, badań i innowacji" - zapewniają organizatorzy.

Panele eksperckie zgromadziły liczne grono słuchaczy

Pod parasolem hasła "Uniwersytety Europejskie podstawą innowacyjnej Europy" organizatorom udało się zorganizować serię paneli dyskusyjnych poruszających szeroki wachlarz adekwatnych tematów. Były to spotkania "Uniwersytety Europejskie jako filar nowej perspektywy finansowej 2021-2027 Programu Erasmus+", "Doświadczenia badawcze w obszarze Uniwersytetów Europejskich", "Uniwersytety Europejskie zaangażowane i dostępne" i "Uniwersytety Europejskie drogą do innowacyjnej gospodarki".

Równolegle do paneli dyskusyjnych odbywały się na konferencji warsztaty tematyczne. W ich ramach można było pogłębić swoją wiedzę na temat możliwości finansowania, wykorzystaniu  mikropoświadczeń i kultury modelu zarządzania w sieci Uniwersytetów Europejskich.  

Rektorzy chwalą inicjatywę

Uniwersytet Warszawski, a także siedemnaście innych polskich uczelni wyższych otrzymało finansowanie w ramach Programu Erasmus+. Powstały również 44 sojusze Uniwersytetów Europejskich, w skład których wchodzi 340 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 krajów, które pozwalają organizować uniwersytecką współpracę na wielu poziomach. Rektorzy polskich uniwersytetów nie kryją zadowolenia z działania tych programów.

"Uniwersytet Warszawski należy do mocnego konsorcjum, którego zasadniczym celem jest budowa Uniwersytetu Europejskiego. Do naszego konsorcjum, które obecnie zajmuje się sprawami mobilności i dydaktyki dla studentów i doktorantów należą: Uniwersytet w Heidelbergu, paryska Sorbona, Uniwersytet Mediolański, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet Karola w Pradze, a ostatnio dołączył Uniwersytet Genewski" - wyliczał w czasie panelu "Uniwersytety Europejskie jako filar nowej perspektywy finansowej 2021-2027 Programu Erasmus+" prof. dr hab. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. 

"W naszym konsorcjum udało się już wypracować wiele działań, np. w zakresie blended learningu. Postanowiliśmy zaoferować sobie wzajemnie możliwość nauki języków krajów, w których funkcjonują zsieciowane uczelnie. Dzięki temu np. nasi pracownicy mogli się nauczyć języka hiszpańskiego, norweskiego czy nawet maltańskiego, a nasi partnerzy z innych europejskich uczelni mogli wybrać kurs języka polskiego. Szkolenia organizowane były w formule kursów online i tzw. szybkich randek językowych. Obie formy nauki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, i co ciekawe - nie tylko kadry akademickiej czy studentów, ale też pracowników administracyjnych. Z Uniwersytetu Gdańskiego już kilkaset osób tak przeszkoliło się z języków obcych" — tak o wymiernych korzyściach płynących z uczestnictwa w uczelnianych sojuszach mówił prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, uczelni współpracującej w sojuszu SEA EU.

"Uniwersytety Europejskie - Sojusze Przyszłości" - laury dla uczelni i naukowców

Częścią wydarzenia, które wzbudziło z pewnością najwięcej emocji - zwłaszcza wśród nominowanych - było przyznanie nagród w konkursie "Uniwersytety Europejskie - Sojusze Przyszłości". Do konkursu zgłosiły się wszystkie spośród 18 uprawionych polskich uczelni, działających  w ramach europejskich sojuszy szkół wyższych.

W kategorii osobowość nagrodę zdobył prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk (Politechnika Śląska), w kategorii wsparcie dla Ukrainy triumfował Uniwersytet Gdański, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie odebrała nagrodę w dziedzinie innowacji, za współpracę  z otoczeniem społeczno-gospodarczym nagrodzono Politechnikę Poznańską, a w kategorii doskonałość Erasmus+ laur zwycięstwa podzieliły między siebie Politechnika Łódzka i Uniwersytet Opolski.  

Organizatorem całego wydarzenia była Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (FRSE). Na konferencji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła również kolejny konkurs, tym razem na najlepszą monografię naukową poświęconą edukacji w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Szczegóły możemy poznać, odwiedzając stronę internetową organizatora.

Prezentacja partnera

materiały promocyjne