Reklama

Warszawa: Narada ambasadorów RP

Jak powiadomili szef MSZ Polski Witold Waszczykowski i Estonii Sven Mikser, w poniedziałek rozpoczęła się w Warszawie narada ambasadorów RP. Tematami rozmów będą m.in kwestia przyszłości UE, migracji i terroryzmu, a także polityka klimatyczna, wycinka Puszczy Białowieskiej, spór z UE o TK i sądownictwo, unijna dyrektywa o pracownikach delegowanych. Obrady zakończą się w piątek.

Wśród gości zagranicznych jest m.in. szef MSZ sprawującej obecnie prezydencji w UE Estonii, Sven Mikser.

Witold Waszczykowski poinformował, że tematem tegorocznej narady ambasadorów będą: obecne wyzwania stojące przed UE, z którymi musi mierzyć się także prezydencja estońska. "Unia Europejska przeżywa w tej chwili trudne problemy, zarówno wewnętrzne, spowodowane chociażby Brexitem, koniecznością reformy, ale stoją (przed UE) również wyzwania zewnętrzne - to wielkie emigracje, terroryzm, to konflikty, które otaczają Europę" - dodał minister.

Jak zauważył, przyszłość Unii to też kwestia reformy rynku wewnętrznego, rynku cyfrowego oraz regulacji, które - jak mówił - chcą wprowadzić niektóre państwa członkowskie. W tym kontekście wspomniał o forsowanych przez Francję zmianach w unijnej dyrektywie dotyczącej pracowników delegowanych.

Reklama

"To są trudne kwestie. Jesteśmy gotowi poprzez współpracę, poprzez kompromis szukać ich rozwiązania. My, ze strony polskiej, tu w Warszawie, apelujemy do naszych partnerów w Unii Europejskiej, aby odejść z takiego polityczno-ideologicznego kursu rozmowy o tych kwestiach i wrócić do rozmów eksperckich, szczegółowych, technicznych. Bo wiele rzeczy można rozwiązać po prostu poprzez dialog techniczny" - podkreślił Waszczykowski.    

Jak dodał, spraw tych nie rozwiążemy, jeżeli "będziemy używać języka ideologicznego, politycznego, który prowadzi czasem do zatrzymania rozwiązywania tych problemów".

Odnosząc się do problemu migracji, na naradzie podkreślano, że "problem migracji wprowadzili do UE Niemcy swoją z nikim niekonsultowaną decyzją, łamiąc konwencję dublińską o zasadach udzielania azylu".

Jak dodał doradca szefa MSZ - Przemysław Żurawski vel Grajewski wskazywano, że "Polska, solidarnie z V4 broni się przed bezprawnym narzucaniem kwot, propagandowym zacieraniem różnic między terminami uchodźcy i imigranci oraz ignorowaniem faktu nieskuteczności dotychczasowych unijnych recept na walkę z kryzysem imigracyjnym".

Podkreślano, że Polska "chce realizować postanowienia G7 w zakresie migracji, przy czym problematyka ta, jako dotycząca bezpieczeństwa wewnętrznego, leży w kompetencjach MSW - relacjonował doradca.

Sukcesy polskiego MSZ

Doradca szefa MSZ Przemysław Żurawski vel Grajewski poinformował PAP, że Witold Waszczykowski wskazywał podczas narady na sukcesy polityki zagranicznej w 2016 r.: szczyt NATO w Warszawie i sprawne wdrażanie jego postanowień. Tzn. wyrównanie statusu bezpieczeństwa Polski do poziomu starych państw NATO, warszawską deklarację współpracy NATO-UE, otwarcie Polski na Chiny - potencjalnie największego inwestora i największy rynek poza UE - dodał.

Minister spraw zagranicznych za osiągnięcia w roku bieżącym uznał nawiązanie bliskich relacji MSZ z nową administracją USA (rozmowy w kwietniu z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem) - relacjonował jego doradca.

A także, dodał, "umocnienie roli naszego regionu w UE jako grupy lobbystycznej, wzmocnienie solidarności V4, wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, wypromowanie Trójmorza". "I pozyskanie dlań wsparcia USA w trakcie wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie, która była wielkim sukcesem Polski w wymiarach bezpieczeństwa, wizerunkowym, energetycznym i regionalnym" - podkreślił.

Stanowisko wobec UE

Jak powiedział Żurawski vel Grajewski,  podczas narady padło, iż "Trybunał Konstytucyjny, jako sąd prawa, a nie sąd faktów, jest niekompetentny w korygowaniu decyzji Sejmu innych niż ustawodawcze". "Mimo to opozycja uczyniła z tej sprawy oręż dyskredytowania Polski za granicą" - dodał.

Żurawski vel Grajewski zaznaczył, że podczas spotkania ambasadorów podkreślono, iż "reforma sądownictwa przygotowana w Sejmie i w resorcie sprawiedliwości dla naprawy niesprawnego i skorumpowanego systemu jest zgodnie z art. 5. Traktatu o UE wyłączną kompetencją Rzeczypospolitej Polskiej". "Komisja Europejska nie ma podstaw prawnych ingerowania w tę dziedzinę władztwa państw członkowskich. Przywołany przez KE art. 19.1 TUE dotyczy zaś systemu prawnego UE, a nie państw członkowskich" - poinformował doradca ministra SZ relacjonując przebieg spotkania.

Według doradcy szefa MSZ na naradzie oceniono też, że "w żadnej z wyżej wymienionych spraw MSZ RP nie jest inicjatorem sporu", a "problemy na forum UE wynikają z nadaktywności Brukseli, która inicjuje spory z Polską, często bez podstaw prawnych, w złej wierze (dla politycznego wsparcia opozycji i osłabienia pozycji rządu RP, który nie chce być uległy ni bierny)"

Współpraca polsko-estońska

Waszczykowski oświadczył, że ważnym elementem rozmów z jego estońskim odpowiednikiem były też problemy bezpieczeństwa w regionie, a zwłaszcza zagrożenia płynące "ze strony polityki rosyjskiej". Jak dodał, Polska będzie też informować Estonię o tym, jak są wprowadzane decyzje ubiegłorocznego szczytu NATO oraz o efektach ostatniej wizyty sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga w Polsce. 

Sven Mikser podkreślił, że rozmowy dotyczyły też kwestii dwustronnych oraz wspólnych wyzwań europejskich i globalnych. Przekonywał, że jest bardzo ważne, aby Polska i Estonia utrzymywały dobre kontakty, tak, aby rozmawiać o bezpieczeństwie w naszym regionie świata.

"Chciałem podziękować Polsce za jej duży wkład we wzmocnienie bezpieczeństwa" - mówił. Jak dodał, Estonia blisko współpracuje z Polską w tej kwestii. Mikser zapewnił też, że oba kraje podobnie patrzą na wyzwania i zagrożenia, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa.

Poinformował, że estońska prezydencja w UE zajmuje się m.in. kryzysem migracyjnym. Jak dodał, jej główny priorytet, to sprawy związane z cyfrowym rynkiem. "Mamy bardzo wiele wyzwań, jak i spraw, które musimy załatwić, dlatego ważne jest, abyśmy blisko współpracowali, (abyśmy) mieli bliskie kontakty między sobą" - powiedział minister. Zadeklarował, że Estonia chce odgrywać konstruktywną rolę w negocjacjach w sprawie Brexitu.

Po południu ambasadorowie biorący udział w naradzie zostaną przyjęci w Pałacu Prezydenckim przez prezydenta Andrzeja Dudę. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział PAP, że prezydent podczas spotkania dokona podsumowania ostatniego roku polskiej dyplomacji i przedstawi cele na rok najbliższy.

We wtorek Witold Waszczykowski ma się spotkać z szefem MSZ Słowacji Miroslavem Lajczakiem. Na godzinę 13.25 zaplanowano konferencję prasową ministrów w gmachu MSZ. Później obaj wezmą udział w panelu w Kolegium Europejskim.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama