Reklama

Reklama

Warszawa: Brakuje pieniędzy na 500 plus?

Rząd nie zaplanował środków na październikowe, listopadowe i grudniowe wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+ - uważa warszawski samorząd. Środki są przekazywane – podaje Mazowiecki Urząd Wojewódzki. MRPiPS apeluje, by zgłaszane przez miasto kwoty odpowiadały potrzebom.

Urząd m.st. Warszawy podał w poniedziałkowej informacji prasowej, że ostatnie pieniądze, jakie zostały przekazane do miasta, wystarczyły tylko na wrześniowe wypłaty.

Ratusz podnosi, że świadczenia z programu "Rodzina 500+" są wypłacane przez samorządy po przyjęciu planu dotacji przez rząd i po faktycznym przekazaniu środków. Zastępczyni rzecznika prasowego Ewa Rogala zaznaczyła, że już w sierpniu br. władze stolicy informowały Wojewodę Mazowieckiego, że przeznaczona na realizację programu w Warszawie kwota 717 mln 847 tys. zł jest niewystarczająca - głównie ze względu na wprowadzenie świadczenia 500+ na pierwsze dziecko - i nie pozwoli na wypłatę świadczeń we wrześniu oraz w kolejnych miesiącach.

Reklama

Miasto - jak napisała - apelowało o zwiększenie planu dotacji. Wskazała, że na pilną potrzebę zmiany planu dotacji oraz przekazania środków prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zwrócił też uwagę w piśmie z 13 września do premiera Mateusza Morawieckiego. "W efekcie interwencji do kasy miasta wpłynęły środki na wypłaty 500+ za wrzesień, jednak ze znacznym opóźnieniem (ostatnia transza 26 września, kiedy w dzielnicach rozpoczęło się już realizowanie przelewów). Z szacunków Warszawy wynika, że na płynne wypłaty do końca roku potrzebne jest ponad 480 mln zł" - podano w informacji ratusza.

"Władze stolicy oczekują od rządu jasnej deklaracji, co do terminu podpisania planu dotacji dla Miasta st. Warszawy do końca roku oraz terminowego przekazywania środków na wypłaty z programu Rodzina 500+" - wskazano.

W tej sprawie Trzaskowski wystosował w poniedziałek pismo do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. "Pełna i zgodna z planem realizacja wypłacanych świadczeń ma istotne znaczenie dla mieszkańców naszego miasta, dlatego też urzędnicy działają w tej kwestii ze szczególną starannością i zapobiegliwością" - zapewnił Trzaskowski w piśmie adresowanym do wiceministra MRPiPS Stanisława Szweda.

Wskazał, że proces składania wniosków i wydawania decyzji w programie Rodzina 500+ w Warszawie "charakteryzuje się dużą dynamiką, a liczba objętych świadczeniem dzieci ulega istotnym zmianom". Prezydent stolicy przekonuje, że to zrozumiałe, biorąc pod uwagę dużą liczbę mieszkańców Warszawy, przyrost naturalny oraz fakt, iż świadczenie jest wypłacane także na pierwsze dziecko. Podał, że na 9 sierpnia do urzędu wpłynęło 185 tys. 543 wnioski dotyczące 162 tys. 305 dzieci, zaś na 16 września liczba ta wyniosła 216 tys. 686 wniosków dotyczących 261 tys. 173 dzieci. Oznacza to, że w ciągu kilku tygodni liczba dzieci, których dotyczą wnioski zwiększyła się o ponad 98 tys.

"Liczne nieprawidłowości"

Rzecznik wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz podkreśliła w poniedziałkowym oświadczeniu, że środki na realizację Programu "Rodzina 500+" są gwarantowane przez Skarb Państwa i nie ma żadnego zagrożenia, że ich zabraknie. Poinformowała, że 26 września Urząd m. st. Warszawy zgłosił zapotrzebowanie na październik na kwotę 191 mln 40 tys. 185 zł i taką kwotę otrzyma w transzach, zaplanowanych na 4, 10 i 17 października.

Rzecznik wojewody podkreśla, że warunkiem sprawnego wypłacania środków mieszkańcom Mazowsza jest przekazywanie wojewodzie rzetelnych danych o liczbie świadczeń do wypłaty. "Pomimo wielu interwencji, Miasto Stołeczne Warszawa przekazuje sprawozdania, które zawierają liczne nieprawidłowości i wymagają nawet kilkukrotnych korekt" - stwierdziła.

Również MRPiPS zaapelowało, by składane przez miasto zapotrzebowanie na środki odpowiadało faktycznym potrzebom. MRPiPS zwróciło też uwagę na niższy w Warszawie wskaźnik realizacji programu "Rodzina 500 plus" (stosunek liczby złożonych wniosków do liczby zakończonych postępowań). Jak poinformowano, w stolicy wskaźnik ten jest na poziomie 80 proc., podczas gdy w innych największych miastach w Polsce przekracza on 90 proc. (np. Łódź - 95 proc., Kraków - 93 proc., Gdańsk - 92 proc.)

Rafał Trzaskowski mówił w ostatnim czasie o braku pieniędzy na wypłaty "500 plus" w Warszawie. Jego zdaniem pieniądze z programu są przekazywane przez rząd w ostatniej chwili, a miasto wciąż nie dostało środków na wypłatę świadczenia za trzy ostatnie miesiące roku.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że prezydent stolicy "prowadzi operację, która zmierza do tego, żeby nie wypłacać 500 plus". "Proszę nie kłamać, samorządy popierają i realizują 500 plus" - skomentował te słowa prezydent Warszawy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL