Reklama

Reklama

W sobotę Narodowy Kongres Rodziny

Polityka prorodzinna, przedsiębiorczość w rodzinie, program "Za życiem", obraz rodziny w mediach - to niektóre tylko tematy Narodowego Kongresu Rodziny, który w sobotę odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Hasło tegorocznego spotkania to: "Rodzina energią dla Polski".

Polityka prorodzinna, przedsiębiorczość w rodzinie, program "Za życiem", obraz rodziny w mediach - to niektóre tylko tematy Narodowego Kongresu Rodziny, który w sobotę odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Hasło tegorocznego spotkania to: "Rodzina energią dla Polski".

Kongres jest częścią obchodów Narodowego Dnia Życia - święta, które decyzją Sejmu z 2004 r. obchodzone jest 24 marca.

Narodowy Kongres Rodziny zaplanowano na osiem godzin. W tym czasie ponad setka ekspertów - przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów - rozmawiać będzie o "roli rodziny, problemach, wyzwaniach oraz szansach, jakie spotykają jej członków".

Tematy dyskusji pogrupowano w osiem paneli: "Przedsiębiorczość w rodzinie, Polityka prorodzinna w samorządzie, Medyczna strona programu "Za życiem", Zmiany w otoczeniu prawnym rodziny, Rodzina receptą na kryzys, Obraz rodziny w mediach, Obrona terytorialna jako odpowiedź na kryzys męskości oraz Ochrona rodziny w procesie aktywizacji społecznej".

Reklama

Podczas kongresu głos zabiorą m.in. minister rodziny Elżbieta Rafalska, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania i społeczeństwa obywatelskiego Adam Lipiński, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. Przemysław Drąg, socjolog Andrzej Zybertowicz, aktor Marcin Kwaśny, samorządowcy, w tym: wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska, burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, starosta pruszkowski Maksym Gołoś.

Efektem Kongresu - jak zapowiadają organizatorzy - mają być "postulaty dalszych rozwiązań prospołecznych oraz kierunków budowania potencjału polskich rodzin jako energii silnego Narodu".

- Podczas prac Narodowego Kongresu Rodziny będziemy poruszać zagadnienia, które wymagają szczególnej uwagi w procesie wzmacniania pozycji rodziny w państwie, jak np. status ekonomiczny rodziny, jej obraz w mediach czy społeczne i prawne uwarunkowania jej funkcjonowania w państwie - podkreśla Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia Jacek Sapa.

- Zaprezentowane zostaną rozwiązania prospołeczne wdrożone przez polski rząd w obecnej kadencji. To działania niezwykle pożądane i po raz pierwszy w swych pozytywnych efektach tak silnie zogniskowane na rodzinie. Podsumowaniem prac Kongresu będzie zebranie postulatów dla decydentów oraz środowisk prorodzinnych w zakresie kierunków dalszych zmian w polityce prorodzinnej - dodaje Sapa.

Według organizującej wydarzenie Fundacji Narodowego Dnia Życia, "kongres ma być również okazją do przypomnienia prawd, o których społeczeństwo zapomina pod wpływem mediów, konsumpcjonizmu oraz relatywizacji życia publicznego i społecznego".

- Podkreślane będą: doniosła społecznie rola rodziny i walor budowanych w niej cnót takich jak patriotyzm, prawdomówność, sprawiedliwość, męstwo, przedsiębiorczość, odpowiedzialność i aktywność, które tworzą silną społeczność obywatelską - zapowiadają organizatorzy.

W tym roku Kongres organizowany jest po raz trzynasty, honorowy patronat nad nim objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Rozwoju.

Reklama

Reklama

Reklama