Reklama

W Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry

W środę Sejm zajmie się m.in. wnioskiem klubu PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i projektem ustawy dot. umieszczania przez polityków w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków - wynika z harmonogramu prac izby.

Najbliższe i zarazem ostatnie w tej kadencji posiedzenie Sejmu rozpocznie się w środę i planowane było do piątku. Jednak wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował w rozmowie z PAP, że podczas wtorkowego posiedzenia prezydium Sejmu PiS złoży wniosek o ogłoszenie w środę przerwy w posiedzeniu do 15 października.

Oznacza to, że posiedzenie Sejmu zostałoby przerwane w środę i dokończone już po wyborach parlamentarnych, które odbędą się 13 października. Dotąd nie było przypadku, by Sejm kończącej się kadencji zbierał się po dniu wyborów.

Według harmonogramu zamieszczonego we wtorek wieczorem na stronie Sejmu, w środę o godzinie 19.30 posłowie mieliby rozpatrzyć wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Reklama

Głosowania przewidziane są na godz. 21.00. Po nich natomiast ma zostać przedstawiona informacja z działalności KRS w roku 2018 oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018. Zakończenie środowych obrad planowane jest na 1.30.

Amber Gold już po wyborach

Z harmonogramu wynika też, że inne punkty, m.in. sprawozdanie komisji śledczej ds. Amber Gold byłyby rozpatrywane już po wyborach.

Natomiast wcześniej w środę Sejm przeprowadziłby również pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ma on na celu "odmrożenie" funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2019.

Kolejnym planowanym na ten dzień punktem obrad jest rozpatrzenie projektu nowelizacji ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dotyczy on określenia zasada tworzenie i funkcjonowania zagranicznych i krajowych oddziałów zamiejscowych oraz zagranicznych podmiotów zależnych PISM.

Tego samego dnia, wynika z harmonogramu, posłowie zajmą się rządowym projektem noweli Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Zapisy przewidują wprowadzenie kar za sprzedaż tzw. kopciuchów, a także zakaz sprowadzania do Polski kotłów niespełniających ekologicznych norm.

O majątku odrębnym małżonków

W harmonogramie wskazano, że w środę Sejm zajmie się także rządowym projektem ustawy dot. umieszczania przez premiera, ministrów i posłów w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków.

Zakłada on, że premier, ministrowie, posłowie, posłowie do PE, senatorowie, prezesi TK, NSA i SN, a także osoby stojące na czele wielu innych instytucji państwowych będą zobowiązane do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu. Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego przez nich, zgodnie z projektem, obejmowałby też marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, prezesów NIK i NBP, sekretarzy i podsekretarzy stanu, przewodniczącego KNF, wojewodów, prezesów: zarządów PFRON i NFOŚiGW, NFZ, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i ARMiR-u.

W głosowaniu posłowie mają m.in. zdecydować, czy wysłuchają informacji premiera na temat "ujawnionych w mediach informacji dot. odprawy przyznanej mu z Banku BZ WBK (obecnie Santander)", o którą wnosi klub PO-KO oraz informacji Prokuratora Generalnego oraz Koordynatora służb specjalnych. Tematem tej informacji byłyby "ujawnione w mediach informacji na temat spełniającego znamiona szantażu wniosku o ułaskawienie wysłanego przez Marka Falentę do prezydenta" i działań prokuratury od momentu wpłynięcia tego wniosku do Kancelarii Prezydenta. Zdecydują też, czy zajmą się pierwszym czytaniem poselskiego projektu nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

Ostatnie przewidziane na środę punkty to: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 roku oraz informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018, a także pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy