Reklama

Reklama

​Użytkownicy Interii ocenili prezydenta Andrzeja Dudę

6 sierpnia 2015 roku Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, obejmując oficjalnie urząd prezydenta Polski. Przeszło dziesięć miesięcy od tego wydarzenia, użytkownicy Interii ocenili dotychczasowe działania głowy naszego państwa.

W ankiecie przeprowadzonej na stronach Interii zadaliśmy pytanie: Jak oceniasz działania prezydenta Andrzeja Dudy? Internauci mogli odpowiedzieć: bardzo dobrze, dobrze, bardzo źle, źle lub nie mam zdania.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej ankiety.

Tak oceniany jest prezydent

Większość ankietowanych (52 proc.) negatywnie - źle lub bardzo źle - ocenia działania prezydenta Dudy. Odmienną opinię - dobrą lub bardzo dobrą - wyraziło 47 proc. użytkowników.

Bardzo dobrze prezydenta oceniło 39,42 proc. ankietowanych, co w przeliczeniu na liczbę głosów daje wynik 13 487. Z kolei dobrą ocenę wyraziło 7,52 proc. ankietowanych.

Reklama

Na bardzo złą ocenę Andrzeja Dudy zdecydowało się 12 958 osób (37,87 proc.). Źle o prezydenturze Dudy myśli 14,32 proc. ankietowanych, a zdania na ten temat nie ma 0,87 proc.


Rozkład opinii o Dudzie w województwach

Użytkownicy Interii, oddający głos w ankiecie zadeklarowali również, z jakiego województwa pochodzą. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że najlepszą oceną prezydent Duda cieszy się w województwie mazowieckim. Bardzo dobre zdanie o Dudzie ma tam 47,4 proc. ankietowanych. Z kolei bardzo źle myśli o nim 33,5 proc. ankietowanych.

Najbardziej krytyczni w stosunku do prezydenta są mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Bardzo źle ocenia go tam 43,3 proc. ankietowanych. Bardzo dobre zdanie o prezydencie zadeklarowało 33 proc.

Jak wynika z ankiety, Polacy zamieszkujący wschodnie województwa są bardziej przychylni prezydentowi, natomiast zachodnie już dużo mniej.

Wyniki w poszczególnych województwach przedstawiały się następująco:

Kobiety o prezydencie

Bardzo dobre zdanie na temat prezydenta Dudy ma 39,88 proc. kobiet, które oddały głos w naszej ankiecie. Dobre zdanie o prezydenturze Dudy ma z kolei 6,20 proc. ankietowanych.

Niewiele niższy od bardzo dobrej oceny jest wskaźnik bardzo złej oceny prezydenta. Aż 36,23 proc. Polek oceniło prezydenta bardzo źle, a 16,59 proc. źle. Zdania na ten temat nie ma 1,10 proc. kobiet.

Mężczyźni o prezydencie

Wśród męskiej części użytkowników Interii również dominuje bardzo pozytywny odbiór prezydentury Andrzeja Dudy. Bardzo dobrą ocenę prezydenta wyraziło 39,25 proc. ankietowanych, a dobrą 8 proc. Z kolei bardzo źle oceniło Dudę aż 38,47 proc. użytkowników, a źle 13,49 proc. Zdania na temat działań obecnej głowy państwa nie ma 0,79 proc. Polaków.

Wyniki głosowania w grupach wiekowych

Z wyników naszej ankiety wynika, że najbardziej pozytywną oceną działań prezydenta Dudy wykazują się osoby w wieku od 18 do 24 lat. Bardzo pozytywne zdanie o Dudzie ma w tej grupie 53,84 proc. ankietowanych. Bardzo negatywnie wypowiedziało się z kolei 15,81 proc.

Wśród użytkowników poniżej osiemnastego roku życia dominują oceny bardzo dobre (42,74 proc.) i dobre (17,95 proc.). Bardzo negatywnie o działaniach prezydenta myśli 21,37 proc. osób poniżej osiemnastego roku życia.

W grupie wiekowej 25-29 przeważa bardzo dobra opinia o prezydencie. Takiego zdania jest 52,92 proc. użytkowników Interii we wspomnianym przedziale wiekowym. Bardzo złe zdanie ma z kolei 21,58 proc. osób.

Osoby w wieku 30-34 lata uważają działania Dudy za bardzo dobre (50,30 proc.). Bardzo złe zdanie ma o połowę mniej ankietowanych - 25, 54 proc.

Grupa wiekowa 35-39 lat oceniła prezydenta bardzo dobrze (45,08 proc.), jednak niewiele mniej osób zajęło stanowisko oceniające prezydenta negatywnie (32,77 proc.).

W wieku 40-44 lata dominuje bardzo dobre zdanie o prezydencie (41,54 proc.), jednak bardzo złego lub złego zdania jest łącznie aż 49,66 proc. ankietowanych.

Osoby w wieku od 45 do 49 lat są bardzo podzielone w ocenie prezydenta. 40,72 proc. użytkowników oceniło działania Dudy bardzo dobrze, a niespełna 2 proc. mniej - bardzo źle.

Grupa wiekowa 50-54 również wyróżnia się sporym podziałem. Bardzo dobrą ocenę Dudy wyraziło 40,74 proc. ankietowanych, a bardzo złą 38,91 proc.

Jedyną grupa wiekową, w której dominuje bardzo negatywna ocena prezydenta jest grupa osób powyżej 50. roku życia. Bardzo złe zdanie o głowie państwa ma tam 46,37 proc. ankietowanych, a złe 18,25 proc. Pozytywną opinię wyraziło łącznie 34,82 proc. głosujących. 

Wykształcenie a ocena prezydenta

Pozytywną ocenę działań prezydenta Dudy wyrażają w większości osoby o wykształceniu wyższym lub policealnym. Aż 41,99 proc. ankietowanych z wyższym wykształceniem oceniło Dudę bardzo dobrze. Bardzo złe zdanie o działaniach prezydenta ma z kolei 37,54 proc. osób z wyższym wykształceniem.

Wśród osób z wykształceniem policealnym również dominują osoby, które bardzo dobrze oceniają prezydenturę Dudy. Bardzo dobre zdanie o prezydencie ma w tej grupie 37,71 proc. ankietowanych. Bardzo złe zdanie wyraziło 36,86 proc.

Osoby o wykształceniu średnim oceniły, że prezydentura Dydy wypada bardzo źle (38,40 proc.). Złe zdanie o Dudzie ma z kolei 17,32 proc ankietowanych. Odmiennego zdania jest 43,27 proc. ankietowanych, którzy ocenili Dudę bardzo dobrze lub dobrze.

W grupie osób z wykształceniem zawodowym również dominują ci, którzy mają o prezydencie bardzo złe (40,07 proc.) lub złe (16,78 proc.) zdanie. Pozytywną opinię wyraziło z kolei 42,09 proc. ankietowanych.

Osoby z wykształceniem podstawowym także oceniły działania prezydenta negatywnie. Bardzo złe zdanie o Dudzie ma w tej grupie 39,70 proc. ankietowanych, a złe 14,61 proc. Z kolei bardzo dobre zdanie o Dudzie ma 27,72 proc. osób z podstawowym wykształceniem. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy