Reklama

Reklama

Ustawa o Sądzie Najwyższym i wniosek ws. Ziobry. Jest harmonogram prac Sejmu

W środę w południe Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Taką informację zamieszczono we wstępnym harmonogramie obrad izby. Będzie to drugie czytanie projektu, zakładającego likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Dzień później, posłowie rozpatrzą wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zajmą się także projektem PiS w sprawie zmian w konstytucji.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie Sejmu, drugie czytanie projektu zmian ustawy o Sądzie Najwyższym rozpocznie się w środę o godz. 12:05. Debata ma potrwać do godz. 14, zaplanowano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej

Sejmowa komisja sprawiedliwości oceniła w ostatni czwartek prezydencki projekt noweli ustawy o SN, zakładający likwidację obecnej Izby Dyscyplinarnej SN. W projekcie zostały zachowane zasadnicze założenia, ale z najważniejszych zmian wykreślono jeden z artykułów odnoszący się do możliwości przeprowadzenia "testu bezstronności i niezawisłości" sędziów w stosunku do zapadłych już orzeczeń. Poprawkę tę zgłosiła Solidarna Polska, której przedstawiciele krytykowali prezydencki projekt m.in. w związku z wprowadzeniem instytucji tego testu. 

Reklama

Po poprawce Solidarnej Polski do projektu dodano także preambułę.

Zasadnicze założenia prezydenckich propozycji - w tym tzw. test niezawisłości sędziego odnoszący się do spraw niezakończonych prawomocnie - pozostały w projekcie. "Test bezstronności i niezawisłości sędziego" ma dać każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.

Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności mogłaby złożyć strona lub uczestnik postępowania.

Sejm zajmie się wnioskiem o odwołanie ministra sprawiedliwości

Natomiast w czwartek, o godz. 18:30 Sejm zajmie się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dwugodzinna debata ma potrwać do godz. 20.30, zaplanowano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół.

Wniosek o odwołanie Ziobry złożyli 11 maja posłowie KO, Lewicy, KP-PSL oraz Polski 2050.

- Nie ma dziś większego szkodnika dla polskiej racji stanu, aniżeli minister sprawiedliwości, prokurator generalny - mówił wówczas szef klubu KO Borys Budka. - Człowiek odpowiedzialny za degradację polskiego wymiaru sprawiedliwości, za wielki konflikt z Unią Europejską, za blokadę środków europejskich - podkreślił.

W ocenie szefa klubu KO, Ziobro nigdy nie powinien znaleźć się w rządzie. - Dlatego zdecydowaliśmy się wspólnie - posłowie i posłanki tych czterech ugrupowań - złożyć taki wniosek - dodał Budka.

Projekt PiS w sprawie zmian w konstytucji także w Sejmie

 

Posłowie w czwartek w południe mają przeprowadzić pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP.

PiS złożył ten projekt w Sejmie 7 kwietnia, dotyczy on możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która - jak uzasadniono - ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Zakłada też niewliczanie wydatków na obronę do długu publicznego, który nie może przekroczyć 60 proc. PKB.

Projekt zmiany konstytucji zawiera zmianę art. 216 ust. 5, w którym ma być zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP.

Druga zmiana zawarta w projekcie to dodanie po rozdziale XI konstytucji rozdziału XIa, zatytułowanego: "zagrożenie bezpieczeństwa państwa". PiS postuluje dodanie art. 234a, zgodnie z którym możliwe będzie - w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego - przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią.

Punkt drugi tego artykułu zakłada, że majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej. Szczegółowy sposób przejęcia majątku przez Skarb Państwa ma określać ustawa. 

Reklama

Reklama

Reklama