Reklama

Reklama

Ustawa antyterrorystyczna pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Stały Rady Ministrów

Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych i skierował go na posiedzenie rządu - powiedział w piątek PAP szef Komitetu, minister Henryk Kowalczyk. Projekt może wejść pod obrady już w najbliższy wtorek.

"Ustawa już idzie na rząd, zostały jeszcze drobne legislacyjne zmiany. Mam nadzieję, że projekt wejdzie pod wtorkowe obrady" - powiedział PAP Kowalczyk.

Ustawa przygotowywana w resorcie spraw wewnętrznych i administracji oraz przez ministra - koordynatora służb specjalnych miałaby wejść w życie 1 czerwca. Określa m.in. zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy przy prowadzeniu tych działań.

Za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym ma odpowiadać w całości szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. On będzie też koordynował działania służb w tym zakresie, natomiast minister spraw wewnętrznych ma być odpowiedzialny za przygotowania do przejmowania kontroli nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia oraz usuwanie ich skutków.

Reklama

Zapisy projektu ustawy

Zapisy przewidują dwa rodzaje działań: anty- i kontrterrorystyczne. Działania antyterrorystyczne to - zgodnie z projektem - zapobieganie zdarzeniom, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli, reagowanie, gdy wystąpią oraz usuwanie ich skutków. Działania kontrterrorystyczne będą polegać na działaniach wobec sprawców takich czynów, osób je przygotowujących lub wspierających je. Będą prowadzone dla wyeliminowania zagrożenia dla życia lub zdrowia osób oraz dla mienia.

Trzecia wersja pozytywnie zaopiniowana

Komitet Stały RM dwukrotnie odsyłał projekt do poprawek. W piątek pracował nad tekstem z 5 maja - trzecią wersją projektu opublikowaną w trakcie prac nad nim przez Rządowe Centrum Legislacji.

W opublikowanym na stronie KPRM porządku obrad rządu 10 maja jeszcze nie uwzględniono rozpatrzenia projektu ustawy.

Wersja, którą zajmował się w piątek Komitet Stały RM, w dużej części została przeredagowana pod względem legislacyjnym i językowym.

W merytorycznych zapisach zmieniono m.in. zasady dotyczące wprowadzenia trzeciego i czwartego - najwyższego - stopnia alarmowego. Wcześniej projekt zakładał, że można go wprowadzić w przypadku zdarzeń terrorystycznych godzących w bezpieczeństwo Polski, lub innego państwa, ale stwarzającego zagrożenie dla nas. W nowej wersji dodano, że można je wprowadzić również w przypadku zdarzenia terrorystycznego godzącego w "bezpieczeństwo i porządek publiczny". Przy wprowadzeniu tych stopni można wprowadzić ograniczenia zgromadzeń - to nie zmieniło się w porównaniu z pierwotną wersją.

Wśród innych merytorycznych zmian w porównaniu z pierwotnym tekstem z 20 kwietnia wzmocniono pozycję szefa ABW, np. w sprawie określania, jakie informacje zawierał będzie wykaz osób, które związane są z działalnością terrorystyczną. W pierwszym tekście zarządzenie w tej sprawie miał wydawać szef rządu.

Premier i prezydent nie będą też informowani o osobach, które zamierzały popełnić przestępstwo o charakterze terrorystycznym, ale wyjawiły to i zgodziły się na współpracę ze służbami. Teraz zgodę na niepostawienie takim osobom zarzutów będą wydawali szef ABW albo SKW, po zasięgnięciu opinii Prokuratora Generalnego i ministra - koordynatora służb specjalnych. Bez informowania premiera - jak  zapisano w poprzedniej wersji projektu - będą mogli objąć ochroną takie osoby, lub zmienić im tożsamość.

Również o zarządzeniu, mogącej trwać do 3 miesięcy, kontroli operacyjnej wobec cudzoziemców ABW nie ma już informować premiera, a jedynie ministra - koordynatora służb specjalnych i Prokuratora Generalnego. Prokurator będzie miał prawo decyzji, czy zaprzestać prowadzenia tych czynności (podsłuch rozmów, obserwację i podsłuch w pomieszczeniach i pojazdach, kontrolę treści korespondencji i przesyłek).

Do listy informacji objętych tajemnicą bankową, do których dostęp w związku z sprawami terrorystycznymi miałaby szef ABW, dodano informacje z firm świadczących usługi płatnicze i funduszy inwestycyjnych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Projekt na 2 stycznia 2017 r. określił ostateczny termin podania swoich danych operatorom przez abonentów usług przepłaconych - tzw. prepaid i doprecyzował zasady gromadzenia informacji o nich. Artykuł dotyczący obowiązku zbierania danych przez operatorów wejdzie w życie 1 lipca 2016 r., a nie - jak cała ustawa - miesiąc wcześniej.

Z projektu usunięto zapis zobowiązujący do ustawienia na 10 dni przed imprezą masową i zdjęcia 30 dni od zainstalowania tymczasowych urządzeń pozwalających na zapewnienie łączności, szczególnie z telefonami alarmowymi.

Z nowej wersji usunięto też wykaz obiektów szczególnie zagrożonych zdarzeniem terrorystycznym, który pierwotnie zawierał m.in. miejsca imprez masowych oraz przepisy zobowiązujące właścicieli takich obiektów do sporządzenia i przekazania szefowi ABW planów ich ochrony. Wykreślono też kary za nieprzekazanie takich planów - pierwotnie była to grzywna do 50 tys. zł.

Projekt w nowej wersji rozszerzył z 48 godzin do 30 dni prawo Straży Granicznej do korzystania z zapisu monitoringu lotniskowego. Nowe zapisy umożliwiają też żołnierzom zawodowym pełnienie służby w ABW, co do tej pory było wyłączone. Przepisy doprecyzowały też zasady pomocy medycznej dla uczestników Światowych Dni Młodzieży udzielanej przez wojskowe służby medyczne.

W trakcie prac nad projektem określono, że przestępstwem o charakterze terrorystycznym są czyny zagrożone karą co najmniej 3 lat więzienia (obecnie w Kodeksie karnym - 5 lat), popełnione w celu poważnego zastraszenia wielu osób, albo zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, lub też wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej a także groźba popełnienia takiego czynu.

Dodano też artykuł dotyczący limitu wydatków na realizację ustawy w poszczególnych latach: do 2026 r. będzie to prawie 352 mln zł, w pierwszych dwu latach (2017-18) ponad 90 mln zł rocznie, a w kolejnych - ok. 20 mln zł rocznie.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy