Reklama

Reklama

Uroczystość powołania nowego rządu (na żywo)

Prezydent Andrzej Duda powołał w piątek nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Mateusz Morawiecki został powołany na stanowisko premiera i tymczasowo pokieruje też Ministerstwem Sportu. Rozmowy z dwoma kandydatami na to stanowisko wciąż trwają.

Zamykamy relację na żywo.

Z dotychczasowego resortu spraw zagranicznych wydzielono z kolei pion dotyczący polityki europejskiej, który podlega kancelarii premiera. Na jego czele stanął wiceminister spraw zagranicznych ds. europejskich Konrad Szymański.

Z kolei z Ministerstwa Środowiska wydzielono dwa osobne resorty: Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu.

Przypomnijmy: W nowym gabinecie Mateusza Morawieckiego zlikwidowane zostało Ministerstwo Energii, Ministerstwi Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Powstało natomiast Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zarządzania Funduszami oraz Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego.

Reklama

Po powołaniu nowego rządu odbędzie się jego pierwsze posiedzenie.

Przypomnijmy, że Mateusz Morawiecki został powołany na stanowisko premiera i tymczasowo pokieruje też Ministerstwem Sportu. Obecnie wciąż trwają rozmowy z dwoma kandydatami na to stanowisko. Według nieoficjalnych informacji są to kobiety.

Zakończyła się oficjalna część uroczystości.

Premier podziękował Polakom za zaufanie.

"Naszą dewizą jest i będzie Polska, która jest wielką rzeczą. Najważniejszą rzeczą dla wszystkich Polaków - mówi premier.

"Naszym celem jest uczynienie z Polski kraju najlepszego do życia w Europie" - mówi premier.

Głos zabiera premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent życzył powodzenia nowym ministrom. "Niech żyje Polska" - zakończył swoje przemówienie.

"Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte" - mówi.

"Jestem zawsze otwarty na współprace, na wszelkie państwa inicjatywy" - mówi prezydent.

Prezydent podsumowuje cztery lata działań poprzedniego rządu.

W swoim przemówieniu Andrzej Duda podziękował ministrom, którzy po raz kolejny zostali powołani.

Na początek prezydent pogratulował nowym ministrom.

Głos zabiera prezydent Andrzej Duda.

Michał Woś powołany na ministra-członka Rady Ministrów.

Konrad Szymański powołany na ministra-członka Rady Ministrów.

Łukasz Schreiber powołany na ministra-członka Rady Ministrów.

Michał Dworczyk powołany na ministra - członka Rady Ministrów.

Zbigniew Ziobro ponownie został powołany na urząd ministra sprawiedliwości.

Marek Zagórski został powołany na ministra cyfryzacji.

Ponownie na urząd ministra zdrowia powołany został Łukasz Szumowski.

Dariusz Piontkowski został powołany na urząd ministra edukacji narodowej.

Marlena Maląg powołana na ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Michał Kurtyka powołany na ministra klimatu.

Tadeusz Kościński powołany na ministra finansów.

Mariusz Kamiński powołany na ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra - członka Rady Ministrów

Małgorzata Jarosińska-Jedynak powołana na ministra funduszy i polityki regionalnej.

Marek Gróbarczyk powołany na ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jadwiga Emilewicz została powołana na urząd ministra rozwoju.

Ministrem spraw zagranicznych ponownie został Jacek Czaputowicz.

Ministrem obrony narodowej został Mariusz Błaszczak.

Jan Krzysztof Ardanowski został powołany na ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Na urząd ministra infrastruktury powołany został Andrzej Adamczyk.

Jacek Sasin został powołany na wicepremiera, ministra aktywów państwowych.

Jarosław Gowin został powołany na urząd wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Piotr Gliński powołany na wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Mateusz Morawiecki został powołany na urząd ministra sportu.

Prezydent Andrzej Duda składa podpis pod dokumentem oficjalnie powołującym nowy rząd.

Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej następującą przysięgę: "Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg". Następnie nowy minister składa podpis pod rotą przysięgi.

Premier Mateusz Morawiecki składa przysięgę.

Rozpoczyna się uroczystość powołania nowego rządu.

Jedynym resortem, którego szefa nie przedstawił Morawiecki jest Ministerstwo Sportu.

Z Ministerstwa Środowiska zostaną wydzielone dwa osobne resorty: Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu. Z resortu spraw zagranicznych zostanie wydzielony pion dotyczący polityki europejskiej. W nowym rządzie pion europejski będzie podlegał kancelarii premiera, a na jego czele stanie obecny wiceminister spraw zagranicznych ds. europejskich Konrad Szymański.

Premier Morawiecki przedstawił w ubiegłym tygodniu skład swojego nowego gabinetu, który będzie liczył 20 resortów.

W nowym gabinecie Morawieckiego nie będzie Ministerstwa Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Powstanie natomiast Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zarządzania Funduszami oraz Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego.

Przypomnijmy - we wtorek Morawiecki złożył na ręce prezydenta dymisję poprzedniego rządu. Do czasu powołania nowego gabinetu prezydent powierzył dotychczasowemu pełnienie obowiązków.

Prezydent Andrzej Duda w piątek o godz. 14.30 powoła nowy rząd Mateusza Morawieckiego - poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Uroczystość powołania nowej Rady Ministrów odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

Reklama

Reklama

Reklama