Reklama

Reklama

Uczniowie przechodzą na naukę zdalną. Nie wszyscy

Od czwartku uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na nauczanie zdalne. - Powrót do nauki stacjonarnej we wszystkich typach szkół nastąpi 28 lutego - poinformował wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Nauka zdalna nie obejmuje najmłodszych uczniów i przedszkolaków, którzy będą uczyć się stacjonarnie.

W czwartek weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nim, od 27 stycznia 2022 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w szkołach dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W ich miejsce wprowadzona jest nauka zdalna z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauka zdalna. Kiedy powrót do szkół?

- Okres nauczania zdalnego od V klasy w górę, aż po klasy maturalne, czy ostatnie klasy szkół branżowych potrwa do 27 lutego, czyli nazajutrz ostatniego dnia lutego jest powrót do nauki stacjonarnej już we wszystkich typach szkół - powiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski w programie "Sygnały Dnia" Polskiego Radia.

Reklama

Ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania dotyczy także placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych, a także szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w zakresie klas V-VIII lub liceum ogólnokształcącego.

W szkołach podstawowych specjalnych o tym, czy uczniowie klas V-VIII mają zajęcia stacjonarne, czy zdalne zdecyduje dyrektor. Tak samo w szkołach specjalnych ponadpodstawowych. Dotyczy to także szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Nauka stacjonarna w przedszkolach

Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych i dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach, czyli w zerówkach, będą w dalszym ciągu uczyć się stacjonarnie w szkołach. Tak samo nadal stacjonarnie pracować będą placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne).

Według wiceministra Tomasza Rzymkowskiego przedszkola funkcjonowały "przez prawie cały okres pandemii" i frekwencja w nich nigdy nie spadła poniżej 90 proc.

- To jest chyba najlepszy wyznacznik tego, że akurat problemu w przedszkolach czy najniższych klasach podstawowych po prostu nie ma - powiedział. - Natomiast masowość przechodzenia na kwarantannę w klasach wyższych ocierała się o sparaliżowanie instytucji sanepidu - podkreślił.

Nie ogranicza się też stacjonarnego funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także burs i internatów.

Konsultacje na terenie szkoły

W szkołach, których funkcjonowanie zostało ograniczone, dyrektor ma obowiązek zorganizowania zajęć na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie tej szkoły, dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć zdalnych w domu.

Rozporządzenie nie ogranicza stacjonarnego funkcjonowania szkół, centrów i placówek w zakresie przygotowywania i przeprowadzania egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych.

Możliwe będzie organizowanie na terenie szkoły konsultacji dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty oraz dla uczniów przygotowujących się do matury. Możliwe będzie na terenie szkoły organizowanie konkursów, olimpiad i turniejów wiedzy.

Ferie 2022 bez zmian

Możliwe będzie również organizowanie konsultacji w szkołach artystycznych dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego. Analogicznie - możliwe będzie organizowanie konsultacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, centrach kształcenia zawodowego oraz placówkach kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

Przepisy zezwalają też na organizowanie stacjonarnie zajęć praktycznych w szkolnictwie zawodowym, a także praktyk zawodowych i zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

Do 30 stycznia ferie mają uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i w wielkopolskiego, a do 6 lutego z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego będą mieć ferie od 29 stycznia do 13 lutego, a z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego od 12 do 27 lutego.

Szkoły punktem zapalnym? "Nie mieliśmy wyboru"

Wiceminister Rzymkowski pytany, czy szkoły uznawane są za punkt zapalny pandemii koronawirusa odpowiedział, że "szkoły nie są punktem zapalnym, natomiast w sytuacji, kiedy stacje sanitarno-epidemiologiczne nie były w stanie wystawiać w terminie kwarantann zwłaszcza wobec uczniów i ich rodzin groziło to paraliżem działu administracji rządowej".

- Nie mieliśmy wyboru - wyznał.

- Mam pełną świadomość konsekwencji nauczania zdalnego. My, jako ministerstwo mamy doskonałą świadomość konsekwencji, dlatego też wprowadzamy naukę zdalną tylko na cztery tygodnie i to jeszcze w okresie, kiedy przez połowę tego czasu uczniowie przebywają na feriach - wyjaśnił.

Rzymkowski zaapelował również do nauczycieli, aby pomimo nauki zdalnej próbowali prowadzić swoje zajęcia z sal lekcyjnych, a nie z domu. 

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy