Reklama

Trzy pokolenia Polaków oceniły zmiany w kraju. Sondaż

Najstarsze pokolenie Polaków, tzw. Baby Boomers, czyli urodzonych w latach 40., 50. i I połowie lat 60., częściej niż młodsze pokolenia pozytywnie oceniają kierunek biegu spraw w kraju - wynika z przeprowadzonego na początku grudnia sondażu Kantar Public.

W sondażu badano nastroje społeczne trzech pokoleń Polaków: pokolenia Baby Boomers (BB), czyli urodzonych w latach 1947-1965, pokolenia X, czyli urodzonych w latach 1966-1980, i pokolenia Y, czyli urodzonych w latach 1981-1996.

Pokolenie Baby Boomers

Z sondażu wynika, że jeśli chodzi o ocenę kierunku biegu spraw w naszym kraju, to w najstarszym pokoleniu, czyli BB, nieco więcej osób uważa, że sprawy w idą w złym kierunku, niż w dobrym (43 proc. i 41 proc.). Jedna piąta (21 proc.) nie ma zdania na ten temat.

Ponad połowa badanych z tego pokolenia (56 proc.) uważa, że krajowa gospodarka się rozwija, przy czym 9 proc. uważa, że jest to dynamiczny rozwój, a 47 proc. - że powolny. 30 proc. tego pokolenia jest zdania, że gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. Jedna czwarta (23 proc.) uważa, że jest to lekki kryzys, a 7 proc. - że głęboki. 14 proc. nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

Reklama

Dwie piąte badanych z pokolenia BB (40 proc.) jest zdania, że materialne warunki życia ludności w Polsce poprawią się w ciągu następnych 3 lat. 5 proc. respondentów uważa, że będzie to znaczna poprawa, 35 proc. twierdzi, że nastąpi pewna poprawa. Przeciwnego zdania jest 16 proc. przedstawicieli pokolenia BB, którzy sądzą, że warunki życia ulegną pogorszeniu. 13 proc. z nich sądzi, że nastąpi pewne pogorszenie, a 3 proc., że znaczne pogorszenie. 

34 proc. badanych uważa, że w ciągu następnych 3 lat nic się nie zmieni pod względem materialnych warunków życia.

Trzy piąte (64 proc.) badanych z pokolenia BB jest zdania, że w Polsce można znaleźć pracę. 6 proc. z nich uważa, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 58 proc. jest zdania, że można bez problemów znaleźć pracę, ale niekoniecznie taką, jak by się chciało. 22 proc. przedstawicieli tego pokolenia sądzi, że trudno jest obecnie o znalezienie jakiejkolwiek pracy, a 3 proc. odpowiedziało, że obecnie jest to w ogóle niemożliwe. 11 proc. udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

"W porównaniu do wyników ogółu Polaków, Baby Boomersi częściej pozytywnie oceniają kierunek biegu spraw w kraju, rzadziej natomiast nie potrafią określić stanowiska na ten temat. Baby Boomersi częściej również są optymistami w odniesieniu do prognozy zmian materialnych warunków życia - chętniej wyrażają opinię, że poprawi się ona w ciągu kolejnych 3 lat" - czytamy w komentarzu w wyników sondażu.

Pokolenie X

Wśród młodszych badanych - z pokolenia X - prawie dwie piąte (36 proc.) sądzi, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku. Przeciwnego zdania jest niemal połowa z nich (46 proc.). Prawie jedna piąta (18 proc.) nie ma konkretnego zdania na ten temat.

Większość respondentów (61 proc.) z pokolenia X uważa, że gospodarka jest w stanie rozwoju, w tym 9 proc. określiło go jako dynamiczny, a 52 proc. - jako powolny. 29 proc. badanych z tego pokolenia uważa z kolei, że gospodarka przechodzi kryzys. Przy czym 23 proc. określiło, że jest to lekki kryzys, a 6 proc. - jako głęboki. 10 proc. przedstawicieli pokolenia X nie ma zdania na temat stanu polskiej gospodarki.

36 proc. badanych z tego pokolenia uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat poprawią się warunki materialne życia ludności. Przy czym 3 proc. sądzi, że będzie to wyraźna poprawa, a 33 proc. z nich, że nastąpi pewna poprawa. Przeciwnego zdania jest 22 proc. przedstawicieli pokolenia X, w tym 19 proc. przewiduje pewne pogorszenie warunków życia, a 3 proc. - znaczne pogorszenie. 

33 proc. osób urodzonych między 1966 a 1980 r. twierdzi, że nic się nie zmieni pod względem warunków życia w Polsce. 9 proc. nie ma zdania na ten temat.

Większość respondentów z pokolenia X jest bardzo optymistyczna, jeśli chodzi o możliwość znalezienia pracy w Polsce. 66 proc. uważa, że można znaleźć pracę, w tym 7 proc. jest zdania, że będzie to dobra praca, a 59 proc. z nich co prawda sądzi, że można bez problemu znaleźć pracę, ale już niekoniecznie taką jak by się chciało. 

Jedna czwarta badanych (26 proc.) jest mniej optymistyczna i sądzi, że trudno jest obecnie o znalezienie jakiejkolwiek pracy, natomiast 3 proc. uważa, że znalezienie zatrudnienia jest w ogóle niemożliwe. 5 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

"Przedstawiciele pokolenia X są bardziej pesymistyczni w porównaniu do ogółu Polaków w odniesieniu do oceny kierunku biegu spraw w kraju, prognozy zmian materialnych warunków życia, czy możliwości znalezienia pracy w Polsce. Wykazują się jednak nieco większym optymizmem jeśli chodzi o ocenę stanu polskiej gospodarki" - czytamy w komentarzu.

Pokolenie Y

Z kolei 37 proc. badanych pokolenia Y ocenia, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku. Przeciwnego zdania jest 41 proc. z nich. Ponad jedna piąta respondentów urodzonych między 1981 a 1996 rokiem (22 proc.) nie ma konkretnego zdania na ten temat.Większość badanych (58 proc.) należących do pokolenia Y jest zdania, że gospodarka w naszym kraju rozwija się, przy czym 6 proc. określa ten rozwój, jako dynamiczny, a 52 proc. - powolny. 

Ponad jedna czwarta badanych z tego pokolenia (27 proc.) jest zdania, że gospodarka znajduje się obecnie w kryzysie. 23 proc. uważa, że ten kryzys jest lekki, a 4 proc., że głęboki. 15 proc. badanych "igreków" nie wyraziło opinii na ten temat.

Jeśli chodzi o warunki materialne życia ludności w oczach pokolenia Y, to 27 proc. respondentów twierdzi, że w ciągu najbliższych trzech lat nastąpi poprawa, 2 proc. określa spodziewaną poprawę jako wyraźną, a 25 proc. twierdzi, że nastąpi pewna poprawa. 18 proc. badanych uważa, że warunki te pogorszą się, w tym 3 proc. określa to pogorszenie, jako znaczne, a 15 proc. jest zdania, że nastąpi pewne pogorszenie. Najwyższy odsetek osób wśród badanych w tym pokoleniu (46 proc.) twierdzi, że w kwestii warunków materialnych życia ludności nic się nie zmieni w ciągu najbliższych trzech lat, a 9 proc. nie ma sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

Badanie pokazało, że pokolenie Y jest najbardziej optymistyczne, jeśli chodzi o ocenę możliwości znalezienia zatrudnienia w Polsce. Prawie trzy czwarte badanych z tego pokolenia (72 proc.) uważa, że można znaleźć pracę, przy czym 8 proc. uważa, że można bez trudu znaleźć dobrą pracę, a 64 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką jak by się chciało. 

Z kolei 23 proc. respondentów z tego pokolenia jest przeciwnego zdania: 21 proc. sądzi, że trudno jest obecnie o znalezienie jakiegokolwiek zatrudnienia, a 2 proc. uważa, że w ogóle nie można znaleźć pracy. 5 proc. badanych z tego pokolenia nie ma zdania na ten temat i udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

"W porównaniu do ogółu Polaków, przedstawiciele pokolenia Y są częściej przekonani, że w ciągu kolejnych 3 lat materialne warunki życia Polaków nie ulegną zmianie, jednocześnie są oni częściej skłonni do dobrej oceny możliwości znalezienia pracy w Polsce" - czytamy w komentarzu.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-6 grudnia 2017 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej 1059-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy