Reklama

Reklama

TNS: Ponad połowa Polaków uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku

Ponad połowa Polaków (51 proc.) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Natomiast niemal jedna trzecia badanych (32 proc.) myśli pozytywnie o biegu spraw w Polsce, a 17 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii - podaje styczniowy sondaż TNS Polska.

Według sondażu TNS Polska wyniki bieżące, w porównaniu z poprzednim miesiącem, utrzymują się na podobnym poziomie. Odsetek pozytywnych ocen sytuacji w kraju wzrósł o 1 punkt procentowy w stosunku do wyniku z grudnia, natomiast odsetek ocen negatywnych spadł o 1 punkt procentowy.

Prawie połowa Polaków (46 proc.) jest zdania, że gospodarka naszego kraju znajduje się w kryzysie. Przeciwnego zdania jest niewiele mniej respondentów - 45 proc., a 9 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie.

W stosunku do wyników uzyskanych w grudniu - jak podkreśla TNS Polska - odnotowano niewielkie zmiany. Odsetek Polaków przekonanych o tym, że gospodarka znajduje się w stanie kryzysu spadł o 3 punkty procentowe. Natomiast odsetek osób uważających, że polska gospodarka się rozwija wzrósł, o 2 punkty procentowe.

Reklama

Dwóch na pięciu badanych (41 proc.) uważa, że następne 3 lata nie przyniosą zmiany, jeśli chodzi o materialne warunki życia. 6 proc. nie ma jednoznacznego zdania na ten temat, a pozostali uważają, że w ciągu najbliższych 3 lat nastąpi zmiana warunków życia ludności. Trzech na dziesięciu badanych (29 proc.) uważa, że warunki życia zmienią się na lepsze. Prawie co czwarty badany (24 proc.) uważa natomiast, że ulegną one pogorszeniu.

W porównaniu do wyników z grudnia zaobserwowano zmiany we wskaźniku społecznego optymizmu. Odsetek osób, które uważają, że 3 nadchodzące lata przyniosą pozytywne zmiany wzrósł o 1 punkt procentowy. O 3 punkty procentowe wzrósł także odsetek pesymistów przekonanych, że 3 nadchodzące lata przyniosą negatywne zmiany. Spadek, wynoszący 6 punktów procentowych, został odnotowany w przypadku osób, które uważają, że w tym okresie nie nastąpi żadna zmiana.

Większość Polaków (54 proc.) jest zdania, że znalezienie pracy w Polsce jest trudne bądź w ogóle niemożliwe. Przeważająca część z tych osób (46 proc. ogółu) uważa, że trudno obecnie jest znaleźć jakąkolwiek pracę w naszym kraju, a 8 proc. badanych uważa, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia.

Optymiści w tym zakresie stanowią ponad dwie piąte społeczeństwa (42 proc.). Mimo to, jedynie trzech na stu Polaków (3 proc.) sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 39 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

W ocenie TNS Polska. w stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek ocen pozytywnych wzrósł o 4 punkty procentowe, natomiast negatywnych spadł o taką samą wartość.

Jak podkreśla TNS Polska, styczniu oceny netto dwóch wskaźników: oceny kierunku zmian w kraju oraz oceny stanu gospodarki są ujemne. Oznacza to, że stan nastrojów społecznych wśród Polaków w tych dziedzinach kształtuje się bardziej negatywnie niż pozytywnie. Natomiast wskaźnik prognozy materialnych warunków życia ludzi jest dodatni, co świadczy o tym, że wśród Polaków przeważają pozytywne opinie w tej kwestii.

W porównaniu z wynikami sprzed miesiąca wskaźniki oceny kierunku zmian w kraju oraz oceny stanu gospodarki wzrosły. Ten pierwszy o 2 punkty procentowe, a ten drugi - o 5 punktów procentowych. Natomiast wskaźnik prognozy materialnych warunków życia ludzi spadł o 2 punkty procentowe.

Sondaż TNS Polska został zrealizowany w dniach 15-20 stycznia tego roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1009 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy