Reklama

Reklama

TNS: Ponad połowa Polaków nie jest zadowolona z sytuacji w kraju

Sprawy w kraju idą w złym kierunku uważa 62 proc. Polaków. Pozytywnie bieg spraw ocenia 22 proc.; a 16 proc. nie ma zdania na ten temat - wynika z najnowszego sondażu TNS Polska. Poziom ocen pozytywnych spadł w lutym o 8 pkt proc.

Sprawy w kraju idą w złym kierunku uważa 62 proc. Polaków. Pozytywnie bieg spraw ocenia 22 proc.; a 16 proc. nie ma zdania na ten temat - wynika z najnowszego sondażu TNS Polska. Poziom ocen pozytywnych spadł w lutym o 8 pkt proc.

Największy odsetek ocen pozytywnych w sondażu uzyskano wśród wyborców PO (56 proc.) oraz  Kongresu Nowej Prawicy (50 proc.), zaś najmniejszy - wśród elektoratu PiS wraz z Polską Razem (14 proc.) oraz SLD (16 proc.). Pozytywnie sytuację ocenia 22 proc. osób deklarujących poparcie dla PSL i 33 proc. - dla Twojego Ruchu.

60 proc. badanych uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, przy czym 44 proc. jest zdania, że jest to lekki kryzys, a 16 proc., że głęboki.

Przeciwnego zdania jest 32 proc. Polaków. W ich ocenie polska gospodarka rozwija się, jednak zdaniem 29 proc. jest to rozwój powolny. O dynamicznym rozwoju przekonanych jest 3 proc. badanych. Jednoznacznego zdania w tej kwestii nie ma 8 proc. respondentów.

Reklama

W porównaniu z wynikami z ubiegłym miesiącem, w lutym odsetek odpowiedzi pozytywnych spadł o 3 pkt proc., a udział ocen negatywnych zwiększył się o 5 pkt proc.

49 proc. respondentów uważa, że następne trzy lata nie przyniosą zmiany, jeśli chodzi o materialne warunki życia. Spodziewa się jej 44 proc. Polaków, przy czym zdaniem 20 proc. będzie to zmiana na lepsze, a 24 proc. - na gorsze. Jednoznacznej opinii w tej materii nie ma 7 proc. ankietowanych.

W porównaniu z poprzednim miesiącem spadł zarówno odsetek prognoz pozytywnych (o 1 pkt proc.), jak i negatywnych (o 5 pkt proc.). Wzrósł natomiast (o 6 pkt proc.) udział ocen mówiących o braku zmian sytuacji.

Zdecydowana większość Polaków (67 proc.) jest zdania, że znalezienie pracy w Polsce jest trudne lub w ogóle niemożliwe. Większość z tych osób (53 proc. ogółu) uważa, że trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę, a 14 proc. badanych uważa, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia.

Optymiści w tej kwestii stanowią nieco ponad jedną czwartą społeczeństwa (27 proc.). Mimo to, jedynie dwóch na stu Polaków (2 proc.) sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. Jedna czwarta (25 proc.) jest zaś zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

W lutym poziom ocen pozytywnych utrzymał się na tym samym poziomie. Natomiast poziom ocen negatywnych spadł o 2 pkt proc.

Sondaż TNS Polska został zrealizowany w dniach 13-18 lutego br. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat metodą wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy