Reklama

TNS Polska: Większość Polaków źle ocenia sytuację w kraju

Większość Polaków (61 proc.) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Przeciwnego zdana jest 24 proc. respondentów, a 15 proc. nie potrafi wyrazić opinii w tej kwestii - wynika z marcowego sondażu TNS Polska.

Większość Polaków (61 proc.) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Przeciwnego zdana jest 24 proc. respondentów, a 15 proc. nie potrafi wyrazić opinii w tej kwestii -  wynika z marcowego sondażu TNS Polska.

W marcu - jak podkreśla TNS Polska - nie odnotowano znaczących zmian postaw w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ocena sytuacji w kraju pozostaje na podobnym poziomie.

Większość badanych (59 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, przy czym 42 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys. Według 17 proc. respondentów gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu.

Przeciwnego zdania jest jedna trzecia badanych. W ich ocenie polska gospodarka rozwija się. Zdaniem 31 proc. respondentów jest to jednak powolny rozwój. O dynamicznym rozwoju przekonanych jest jedynie 2 proc. ankietowanych, a 8 proc. respondentów nie ma jednoznacznego zdania w tej sprawie i odpowiada: "trudno powiedzieć".

Reklama

Prawie połowa badanych (49 proc.) uważa, że następne trzy lata nie przyniosą zmiany, jeśli chodzi o materialne warunki życia. Z kolei 7 proc. nie ma jednoznacznego zdania, a pozostali uważają, że w ciągu trzech lat nastąpi zmiana warunków życia ludności - przy czym co piaty badany (20 proc.) uważa, że warunki życia zmienią się na lepsze, a co czwarty (24 proc.), że ulegną pogorszeniu.

Według TNS Polska, w porównaniu do wyników badań z lutego wskaźniki społecznego optymizmu nie zmieniły się.

W ocenie TNS Polska, w marcu oceny wszystkich wskaźników nastrojów społecznych są ujemne. Oznacza to, że Polacy częściej oceniają negatywnie niż pozytywnie kierunek biegu spraw, obecny stan gospodarki w Polsce oraz prognozy materialnych warunków życia.

W porównaniu do wyników sprzed miesiąca (lutego) polepszył się wskaźnik oceny netto kierunku zmian w Polsce - wzrost o 3 punkty procentowe. Pozostałe dwa wskaźniki pozostają beż zmian (różnice nie przekraczają 2 punktów procentowych).

Zdecydowana większość respondentów (68 proc.) jest zdania, że znalezienie pracy w Polsce jest trudne bądź w ogóle niemożliwe. Większość z tych osób (51 proc.) uważa, że trudno obecnie jest znaleźć jakąkolwiek pracę w naszym kraju, a 17 proc. badanych uważa, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia; 4 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii.

Optymiści w tym temacie stanowią nieco ponad jedną czwartą społeczeństwa (28 proc.). Mimo to jedynie dwóch na stu Polaków (2 proc.) sądzi, że można beż większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 26 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Sondaż TNS Polska został zrealizowany w dniach 13-18 marca tego roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: sondaże

Reklama

Reklama

Reklama