Reklama

Reklama

TNS Polska: Polacy coraz lepiej oceniają prezydenta, premier i rząd

W kwietniu 56 proc. badanych dobrze oceniło prezydenta Bronisława Komorowskiego (wzrost o 6 punktów proc.), 35 proc. było niezadowolonych z jego pracy (spadek o 2 pkt. proc.). Również oceny rządu i premier Ewy Kopacz poprawiły się - wynika z sondażu TNS Polska.

Ponad połowa Polaków (56 proc.) jest zdania, że prezydent Bronisław Komorowski dobrze wypełnia swoje obowiązki, przy czym 48 proc. respondentów uważa, że prezydent wypełnia obowiązki raczej dobrze, a 8 proc. badanych jest o tym zdecydowanie przekonana. Negatywne oceny pracy prezydenta wystawia 35 proc. Polaków - co dziesiąty badany (10 proc.) wyraża zdecydowanie negatywną opinię na temat pracy głowy państwa. Co jedenasty ankietowany (9 proc.) nie wyraża jednoznacznej opinii w tej sprawie.

W porównaniu z marcem pozytywne noty Komorowskiego wzrosły o 6 punktów procentowych, negatywne zaś spadły o 2 punkty proc.

Reklama

Z kolei 37 proc. dobrze ocenia pracę Ewy Kopacz, przy czym 1 proc. Polaków jest zdecydowany w swych pozytywnych opiniach, a ponad jedna trzecia badanych (36 proc.) wyraża je mniej zdecydowanie. Blisko połowa społeczeństwa (48 proc.) źle ocenia pracę Ewy Kopacz - 14 proc. badanych uważa, że premier zdecydowanie źle wypełnia swoje obowiązki, a jedna trzecia (34 proc.) respondentów jest raczej niezadowolona. 15 proc. ankietowanych nie wyraża jednoznacznej opinii w tej sprawie.

W porównaniu z ubiegłym miesiącem o 6 punktów proc. wzrósł odsetek badanych pozytywnie oceniających pracę premier Ewy Kopacz. Odsetek ocen negatywnych spadł o 4 punkty procentowe.

30 proc. Polaków pozytywnie ocenia działalność rządu, ale tylko co setny badany (1 proc.) wypowiada się na jego temat zdecydowanie dobrze. Źle o pracy rządu mówi trzech na pięciu badanych (60 proc.) - przy czym 15 proc. badanych wypowiada się na temat pracy rządu zdecydowanie negatywnie. Co dziesiąty Polak (10 proc.) nie posiada jednoznacznej opinii w tej sprawie.

W porównaniu z marcem przybyło 6 punktów proc. pozytywnych ocen działań rządu, o tyle samo ubyło natomiast ocen negatywnych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 11 - 16 kwietnia 2015 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy