Reklama

TNS Polska: 46 procent badanych dobrze o prezydencie, źle - 42 procent

​46 proc. badanych uważa, że Andrzej Duda dobrze wypełnia obowiązki prezydenta, przeciwnego zdania jest 42 proc. Pracę premier Beaty Szydło dobrze ocenia 42 proc. a źle 44 proc. Rząd negatywnie ocenia 49 proc. badanych, pozytywnie - 39 proc. - wynika z sondażu TNS Polska.

Spośród 46 proc. badanych, według których prezydent Andrzej Duda dobrze wypełnia obowiązki głowy państwa, zdecydowanie opinię tę wyraża 10 proc. respondentów. Złe zdanie o pracy prezydenta ma 42 proc. ankietowanych, z czego zdecydowanie źle ocenia ją 14 proc. respondentów. 12 proc. ankietowanych trudno jest ocenić, czy prezydent Andrzej Duda dobrze wypełnia obowiązki głowy państwa czy też nie.

W porównaniu do marca odsetek ocen pozytywnych spadł o 2 punkty procentowe, podczas gdy udział badanych, którzy negatywnie oceniają pracę prezydenta wzrósł o 4 punkty procentowe. O 2 punkty procentowe zmniejszyła się liczba osób niezdecydowanych.

Reklama

44 proc. ankietowanych źle ocenia wypełnianie przez Beatę Szydło obowiązków premiera, przy czym zdecydowanie negatywnie ocenia jej pracę 13 proc. badanych. Dobrze pracę Beaty Szydło ocenia 42 proc., z czego zdecydowanie pozytywną ocenę wyraża 7 proc. respondentów. 14 proc. ankietowanych nie ma jednoznacznej opinii na temat pracy premier.

49 proc. badanych negatywnie ocenia działania rządu

W porównaniu z ubiegłym miesiącem o 3 punkty procentowe wzrósł udział ocen negatywnych, przy jednoczesnym spadku o 2 punkty procentowe ocen pozytywnych. Liczba osób niemających zdania na temat pracy premier spadła o jeden punkt procentowy.

49 proc. badanych negatywnie ocenia działania rządu, przy czym zdecydowanie źle o pracy Rady Ministrów mówi 13 proc. badanych. Dobrze ocenia pracę rządu 39 proc., z czego 4 proc. respondentów ocenia ją zdecydowanie dobrze. 12 proc. badanych nie ma sprecyzowanego poglądu na temat działalności rządu.

W porównaniu do rezultatów z ubiegłego miesiąca o 4 punkty procentowe wzrosło poparcie dla rządu a negatywne oceny Rady Ministrów spadły o jeden punkt procentowy. O 3 punkty procentowe zmalała też liczba osób niemających wyrobionego zdania na temat pracy rządu.

TNS Polska przeprowadził sondaż w dniach 8-13 kwietnia 2016 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1015 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy