Reklama

TK: Sędziowie Rzepliński i Biernat wyłączeni z rozprawy 9 grudnia

Prezes TK Andrzej Rzepliński i wiceprezes Stanisław Biernat zostali wyłączeni ze składu, który 9 grudnia rozpatrzy konstytucyjność nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - wynika z postanowienia zamieszczonego na stronie Trybunału.

Jak wskazano w uzasadnieniu tego postanowienia, jeden z kwestionowanych przepisów nowelizacji przewiduje wygaśnięcie kadencji prezesa i wiceprezesa TK, którymi są obecnie Biernat i Rzepliński, a zatem "dotyczy bezpośrednio ich statusu w ramach Trybunału Konstytucyjnego".

"TK stwierdza, że wskazana okoliczność może wywołać uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności w rozpoznawaniu sprawy. Z tej przyczyny, w celu usunięcia jakichkolwiek pozorów braku bezstronności, uzasadnione jest ich wyłączenie z rozpoznania sprawy" - dodano.

Reklama

Prezes i wiceprezes TK zostali wyłączeni z rozpoznawania nowelizacji na swój wniosek. Postanowienie zapadło w środę. Z informacji zawartej na stronie TK wynika, że rozprawie 9 grudnia przewodniczyć ma sędzia Stanisław Rymar. Pierwotnie przewodniczącym miał być Rzepliński.

9 grudnia TK ma badać konstytucyjność listopadowej nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS, zaskarżonej przez PO, RPO i Krajową Radę Sądownictwa. Do tej sprawy włączono też najnowszą skargę I prezesa Sądu Najwyższego.

Zobacz również:
PAP

Reklama

Reklama

Reklama