Reklama

Reklama

Terlecki: Celem polityki jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa

"Celem polityki, a szczególnie polityki międzynarodowej jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa" - mówił dzisiaj wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki podczas szczytu przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Wicemarszałek Sejmu wymienił również zagrożenia dla bezpieczeństwa w regionie, w tym zagrożenie bezpieczeństwa granic, czyli - jak mówił - integralności państwa. "To jest problem podstawowy, w tej sprawie musimy wszyscy występować solidarnie i stanowczo. Konflikty, spory, które mają miejsce muszą być rozwiązane metodami pokojowymi, z zachowaniem prawa międzynarodowego i suwerenności państwa" - powiedział Terlecki.  

Jako drugi problem wymienił kwestię emigrantów przybywających spoza Europy, co - jak ocenił wicemarszałek Sejmu - ostatnio stało się jedną z przyczyn kryzysu znacznej części kontynentu. "Chociaż nie dotyka nas jednakowo, to jednak i w tej sprawie pożyteczne byłoby wypracowanie naszego wspólnego stanowiska, tym bardziej, że w wielu naszych krajach opinia publiczna łączy problem emigrantów, przybyszów z problemem narastającego zagrożenia terroryzmem" - mówił Terlecki.  

Reklama

Trzecim problemem, na który wskazał wicemarszałek Sejmu, było zachowanie suwerenności przez poszczególne państwa. "Oznacza to nie tylko bezpieczeństwo zewnętrzne, ale również brak zgody na ingerencję ws. wewnętrzne, poszanowanie dla przyjmowanych w naszych parlamentach rozwiązań ustrojowych i prawnych" - zaznaczył.  

Jako czwarty problem Terlecki wymienił tendencję w Europie do "kwestionowania reprezentatywności klasy politycznej". "Powstają ruchy antysystemowe gotowe podważać zasady demokracji, burzyć społeczny pokój" - stwierdził. "Parlamenty dysponujące mandatem społecznym powinny działać na rzecz stabilizacji i ładu publicznego" - dodał wicemarszałek Sejmu.

Jak zaznaczył Terlecki wymienione przez niego problemy są omawiane w relacjach dwustronnych przez komisje parlamentarne. "Myślę, że moglibyśmy w tej kwestii pomyśleć o wielostronnym spotkaniu komisji naszych parlamentów, te spotkania mogłyby raz na pół roku np. być podsumowywane na spotkaniu przedstawicieli przewodniczących bądź wiceprzewodniczących parlamentów" - mówił. Terlecki zaproponował, że takie spotkania mogłyby zostać organizowane w stolicy jednego z państw, które zadeklaruje gotowość do udziału w konsultacjach.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy