Reklama

Reklama

Szydło: Każdy dokument rządu powinien być oceniany pod kątem wpływu na rodzinę

Komitet Społeczny Rady Ministrów zwróci się do premiera, by każda ustawa i uchwała przygotowywana przez Radę Ministrów była oceniania pod kątem oddziaływania na polską rodzinę - poinformowała w środę po pierwszym posiedzeniu komitetu jego przewodnicząca wicepremier Beata Szydło.

Podkreśliła, że to jeden z wniosków przyjętych w środę, drugi dotyczy tego, by wszystkie resorty przedstawiały komitetowi przygotowywane przez siebie akty prawne.

Szydło podkreśliła, że Komitet Społeczny Rady Ministrów w bieżących pracach będzie koncentrować się na ocenie obecnie realizowanych projektów.

"Zwróciłam się dzisiaj do członków Rady Ministrów o przedstawienie komitetowi takich projektów i zamiarów, które resorty przygotowują, tak, aby komitet społeczny mógł również się do nich odnieść" - powiedziała.

Reklama

Wicepremier poinformowała, że drugi wniosek, który został podjęty przez Komitet, to zwrócenie się do premiera o wyrażenie zgody, by w regulaminie pracy Rady Ministrów umieścić zapis, iż każdy projekt, ustawa i uchwała przyjmowana przez Radę Ministrów "będzie również oceniana pod kątem oddziaływania na rodzinę".

Szydło poinformowała, że zastępcą przewodniczącego komitetu społecznego jest Rafał Bochenek, natomiast departamentem społecznym KPRM kieruje Kamil Fijałkowski.

"To, co jest najważniejsze dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, to, co konsekwentnie od dwóch lat jest realizowane, to jest ukierunkowanie wszystkich naszych działań i projektów na rodziny. Tworzenie takich rozwiązań inwestycyjnych i gospodarczych, które mają służyć rozwojowi Polski" - podkreśliła przewodnicząca komitetu.

Reklama

Reklama

Reklama