Reklama

Reklama

Szpitale będą pobierać opłaty od pacjentów?

Nowy projekt Ministerstwa Zdrowia został poddany do konsultacji. Zakłada, że publiczne szpitale będą mogły pobierać od pacjentów opłaty za świadczenia zdrowotne. Nowelizacja zakazuje szpitalom używania aktywów trwałych dla innych podmiotów udzielających świadczeń.

Projekt przewiduje, że w publicznych szpitalach pacjenci będą mogli - oprócz świadczeń finansowanych przez NFZ - korzystać także ze świadczeń odpłatnych, tzw. komercyjnych. Takie rozwiązanie ma poprawić stabilność finansową szpitali i ułatwić dostęp do świadczeń. Resort szacuje, że dzięki możliwości pobierania opłat szpitale zwiększą swój przychód o 5 proc.

Ministerstwo chce również, by podmiot leczniczy nie mógł zbywać aktywów trwałych, oddać ich w dzierżawę, najem, użytkowanie ani użyczenie podmiotom wykonującym świadczenia zdrowotne na jego zamówienie. "Sytuacja taka rodzi wiele nieprawidłowości, w tym przekazywania publicznego mienia podmiotom prywatnym" - uzasadniono.

Reklama

Zaproponowano również rezygnację ze specjalnego trybu udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne (oprócz świadczeń udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki) i poddaniu ich ogólnym przepisom o zamówieniach publicznych. "Procedury konkursowe i odwoławcze określone w tych przepisach nie budzą wątpliwości co do ich przejrzystości oraz obiektywizmu" - argumentowano w uzasadnieniu projektu.

Autorzy projektu proponują wprowadzenie sankcji dla placówek, które uniemożliwiają przeprowadzenie w nich kontroli przez organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub ministra zdrowia - karą byłoby wykreślenie z rejestru. Nowelizacja ma także ułatwić przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w przypadku, gdy wykonują one świadczenia na terenie innego województwa.

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej ma także uprościć przepisy dotyczące łączenia szpitali. Przewiduje też, że podmioty lecznicze nie będą już musiały przedkładać organowi prowadzącemu ich rejestr dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC (wystarczające będzie jedynie oświadczenie, że placówka spełnia warunki wykonywania działalności leczniczej).

Nowelizacja ma także m.in. zapewnić spójność przepisów o zakazie reklamy świadczeń zdrowotnych oraz umożliwić publicznym uczelniom medycznym przystępowanie do spółek kapitałowych, które wykonują działalność leczniczą.

Konsultacje publiczne projektu potrwają do 13 lipca.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy