Reklama

Reklama

Szkoły ponadgimnazjalne, w których warto się uczyć

Najlepszym liceum ogólnokształcącym zostało okrzyknięte XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, a najlepszym technikum - Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie - wynika z ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych.

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych po raz 18. przygotował miesięcznik "Perspektywy". Nagrody i dyplomy laureatom rankingu wręczone zostaną w czwartek podczas gali finałowej w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Nagrodzone licea

Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.

Reklama

Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów w ub. roku był na szóstym miejscu, dwa lata temu na drugim, a trzy lata temu na czwartym. Wcześniej - w latach 2004-2010 - XIII LO w Szczecinie siedem razy z rzędu zajmowało pierwsze miejsce.

Drugie miejsce w rankingu przypadło XIV Liceum Ogólnokształcącemu im. Stanisława Staszica w Warszawie (ubiegłorocznemu zwycięzcy rankingu). Trzecie miejsce zajęło Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, czwarte - Liceum Ogólnokształcącemu nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, piąte - V Liceum Ogólnokształcącemu im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Na szóstym miejscu uplasowało się III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, na siódmym - 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie, na ósmym - VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, na dziewiątym - II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, na dziesiątym - LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie.

Zwycięzcy rankingu

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie powstało w roku 1991 na mocy porozumienia kuratora oświaty z rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Uniwersytet sprawował patronat nad szkołą do 2011 r., kiedy przejęła go Politechnika Warszawska. Jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych, do którego należy 30 liceów z całego kraju. Celem towarzystwa jest współdziałanie szkół w zakresie doskonalenia procesu nauczania i wychowania poprzez projektowanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji pedagogicznych.

Dyrektor "Trzynastki" Cezary Urban, pytany o szkołę niezmiennie od lat powtarza, że za pozycją jego szkoły stoją nauczyciele, który mają pasję, lubią młodzież oraz pracowici uczniowie. Przez wiele lat wicedyrektorem szkoły był Maciej Kopeć, obecnie podsekretarz stanu w MEN.

Najlepszym technikum w Polsce zostało Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (woj. łódzkie). W ubiegłym roku szkoła nie została ujęta w rankingu, dwa lata temu była na miejscu dziewiątym.

Najlepsze technika

Drugie miejsce w tym roku zajęło Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Na trzecim miejscu znało się Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu (ubiegłoroczny zwycięzca), na czwartym - Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, na piątym - Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Szóste miejsce zajęło Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, siódme - Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, ósme - Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, dziewiąte - Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie, dziesiąte - Technikum nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie.

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (położonym między Bełchatowem, a Radomskiem w woj. łódzkim), tworzy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Liceum Ogólnokształcącym. Kształci w zawodzie technik mechatronik, w którym łączy się znajomości mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Ściśle współpracuje z Politechniką Łódzką. Wszyscy nauczyciele przedmiotów zawodowych są jednocześnie wykładowcami tej uczelni. W roku szkolnym 2012/13 szkołę opuściło pierwszych 20 absolwentów.

Podrankingi

Kapituła przygotowała w tym roku cztery podrankingi szkół: dwa, w których kryterium są wyniki matury, ranking olimpijski i zawodowy (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych) oraz rankingi wojewódzkie.

W podrankingu maturalnym wśród liceów zwyciężyło 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie, a wśród techników - Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

W podrankingu olimpijskim pierwsze miejsce zajęło XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, a w podrankingu zawodowym - Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy