Reklama

Reklama

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Maciej Materka złożył rezygnację

Generał brygady Maciej Materka zrezygnował z pełnienia funkcji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. "Nadal pozostanę aktywny w obszarze bezpieczeństwa w sferze publicznej" - przekazał w wydanym oświadczeniu.

O zakończeniu służby Maciej Materka zdecydował w czwartek 20 października. Rezygnację z funkcji Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego złożył premierowi. Jak przekazał, po prawie 5 latach pracy na tym stanowisku pozostawi Służbę "ukompletowaną, dobrze wyposażoną i doskonale przygotowaną do realizacji jej ustawowych zadań, a przede wszystkim gotową do stawienia czoła bieżącym zagrożeniom i wyzwaniom". 

Generał podkreślił, że pod jego wodzą, SKW "nawiązała i pogłębiła relacje z partnerami zagranicznymi, co znacznie wpłynęło na rozwój jej potencjału w zakresie współdziałania kontrwywiadowczego, operacyjnego i cyberbezpieczeństwa. Istotnie zwiększyła się aktywność SKW w operacjach sojuszniczych oraz kontrybucja w NATO. Służba Kontrwywiadu Wojskowego zajmuje obecnie bardzo ważne miejsce w krajowym systemie służb specjalnych i jest nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i osłony kontrwywiadowczej Siłom Zbrojnym RP, a także wojskom sojuszniczym stacjonującym na terenie naszego Państwa." 

Reklama

Rezygnacja szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Maciej Materka odchodzi

Na koniec Maciej Materka podziękował "wszystkim żołnierzom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Służby Kontrwywiadu Wojskowego za udzielone wsparcie, za ich codzienny trud i wkład pracy na rzecz bezpieczeństwa Państwa, a także za postawę, która była dla mnie inspiracją. Wyjątkowe podziękowania kieruję do moich Zastępców i Kadry Kierowniczej SKW. Dziękuję także Wiceprezesowi Rady Ministrów Ministrowi Obrony Narodowej Panu Mariuszowi Błaszczakowi oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynatorowi Służb Specjalnych Panu Mariuszowi Kamińskiemu. Na końcu pragnę również podziękować mojej rodzinie, bez wsparcia której nie byłbym w stanie w pełni poświęcić się służbie na rzecz Państwa. Nadal pozostanę aktywny w obszarze bezpieczeństwa w sferze publicznej" - zaznaczył. 

Reklama

Reklama

Reklama