Reklama

Studenci wracają na uczelnie. Dziś początek roku akademickiego 2019/2020

Na ponad 370 polskich uczelniach wyższych, publicznych i niepublicznych, we wtorek, 1 października, rozpoczyna się rok akademicki 2019/2020. Resort nauki szacuje, że na pierwszym roku studiów stacjonarnych zajęcia zacznie ok. 300 tys. żaków.

Nowy rok akademicki rozpocznie 133 uczelni publicznych, z tego 19 uniwersytetów, 16 politechnik i 13 uniwersytetów przyrodniczych, ekonomicznych oraz pedagogicznych, dziewięć uniwersytetów medycznych, a także ok. 240 uczelni niepublicznych - poinformował resort nauki.

Według najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec 2018 r. w polskich uczelniach kształciło się ok. 1,2 mln osób, o 61,6 tys. mniej w stosunku do poprzedniego roku, w tym 73,3 proc. w uczelniach publicznych. W roku akademickim 2017/2018 dyplom ukończenia studiów otrzymało 327,7 tys. absolwentów - o 15,4 proc. mniej niż w 2017 r. - podaje GUS.

Reklama

"Zakładamy, że w tym roku na studia stacjonarne zostanie przyjętych około 300 tys. osób, a na studia niestacjonarne około 130 tys. - mowa tu o studiach każdego stopnia" - poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Resort wyjaśnił, że dokładne dane o rekrutacji będą przekazywane przez uczelnie w październiku.

Coraz mniej studentów

W ciągu ostatnich 10 lat liczba studentów systematycznie zmniejszała się z ok. 1,9 mln w roku akademickim 2008/2009, do ok. 1,2 studentów w roku akademickim 2018/2019 - wynika z danych GUS.

Z kolei największą liczbę absolwentów - blisko pół miliona osób - odnotowano w roku akademickim 2010/2011. Od tego roku obserwowany jest spadek liczby absolwentów. W roku akademickim 2017/2018 było to niecałe 330 tys. osób.

Konstytucja dla Nauki

Jak przypomniał wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, miniony rok akademicki był czasem przygotowań do przyjęcia przez uczelnie kluczowych rozwiązań Konstytucji dla Nauki, czyli nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Chodzi przede wszystkim o nowe statuty uczelni i regulaminy pracy.

Natomiast od października br. pojawiają się na uczelniach szkoły doktorskie. Jak dodał Gowin, w niektórych szkołach wyższych dojdzie do ogromnych zmian organizacyjnych. Wiele uczelni zdecydowało się bowiem na nową strukturę, np. zmniejszenie liczby wydziałów lub odejście od nich. Uczelnie przygotowują się też do ewaluacji dorobku naukowego - w wielu uczelniach powstają nowe struktury, tzw. rady dyscyplin.

Rok akademicki jest podzielony na dwa semestry. Ustalenie szczegółowego kalendarza - na który składają się m.in. terminy zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz przerw międzysemestralnych - leży w gestii poszczególnych uczelni.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy