Reklama

Strajk nauczycieli: RPO ma wątpliwości co do rozporządzeń MEN

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do minister edukacji narodowej w związku z wątpliwościami, co do dwóch rozporządzeń MEN z 2 kwietnia 2019 r.

Wprowadzają one - w przypadku niemożności powołania do zespołu nadzorującego przebieg egzaminów: gimnazjalnego, ósmoklasisty i maturalnego - nauczyciela zatrudnionego w szkole, gdzie egzamin jest przeprowadzany - możliwość powoływania w skład tych zespołów "innych nauczycieli", w tym osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Zdaniem RPO, w uzasadnieniu nie podano przyczyn braku możliwości powołania nauczyciela zatrudnionego w szkole.

Adam Bodnar kwestionuje zwrot "inni nauczyciele". Tłumaczy, że Karta Nauczyciela definiuje nauczycieli jako osobny zatrudnione w szkole (na etacie). A z tego - jak pisze RPO - wynika, że nie każda osoba z kwalifikacjami nauczycielskimi oraz doświadczeniem może być uznana za nauczyciela. W świetle ustawy o Karcie Nauczyciela nie są np. nauczycielami osoby o kwalifikacjach nauczycielskich zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej albo emerytowani pedagodzy - zaznacza Adam Bodnar.

Reklama

Adam Bodnar dodaje, że rozporządzenie nie uwzględnia tego, czy członek zespołu egzaminacyjnego w ogóle pracuje na etacie w jakiejkolwiek szkole. Nie wskazuje też, w jaki sposób tym osobom się zapłaci.

Ponadto RPO zaznacza, że nowelizacje rozporządzeń weszły następnego dnia po ich ogłoszeniu - z uwagi na wskazaną w uzasadnieniu "możliwą potrzebę" skorzystania z nich jeszcze w roku szkolnym 2018/2019. Tymczasem - zgodnie ze stanowiskiem RPO - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego powinna być ogłaszana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie później niż do 10 września roku szkolnego.

Informacyjna Agencja Radiowa

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy