Reklama

Reklama

Stanisław Gogacz i Rafał Ambrozik członkami Krajowej Rady Sądownictwa

Senatorowie PiS Stanisław Gogacz oraz Rafał Ambrozik zostali dziś wybrani przez Senat do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie przeszła kandydatura senatora PO Piotra Zientarskiego.

Senatorowie PiS Stanisław Gogacz oraz Rafał Ambrozik zostali dziś wybrani przez Senat do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie przeszła kandydatura senatora PO Piotra Zientarskiego.

Zgodnie z Konstytucją oraz ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa na okres czterech lat.

Marszałek Senatu ustalił termin na składania wniosków ws. wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa od 13 do 30 listopada 2015 roku. W tym terminie do marszałka wpłynęły wnioski dotyczące senatorów: Bohdana Paszkowskiego (PiS) oraz Rafała Ambrozika (PiS), jednak w związku z wyborem senatora Paszkowskiego na wojewodę podlaskiego jego mandat senatorski wygasł. Tym samym wniosek w sprawie jego kandydatury stał się bezprzedmiotowy i marszałek Senatu przywrócił termin na składanie wniosków w tej sprawie do 11 grudnia.

Reklama

W tym czasie do marszałka zostały złożone wnioski dotyczące senatora PiS Stanisława Gogacza oraz senatora PO Piotra Zientarskiego. Na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pozytywnie zaopiniowano dwóch kandydatów z ramienia PiS - senatora Rafała Ambrozika oraz senatora Stanisława Gogacza.

Stanisław Gogacz ukończył studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także uczestniczył w kursie doktoranckim (sekcja socjologii) na Wydziale Nauk Społecznych tego uniwersytetu. W latach 2002-2006 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, dwukrotnie (2002-2003, 2005-2006) pełnił też funkcję wicemarszałka województwa lubelskiego. Jest członkiem NSZZ "Solidarność", Związku Piłsudczyków oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

W Senacie IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oraz członkiem Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. W VII kadencji pracował w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia. W kolejnej kadencji Senatu był zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia i członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Rafał Ambrozik ukończył studia w zakresie prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a w 2011 roku - studia w zakresie prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 2000-2002 pracował jako inspektor w III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Od 2004 do 2015 roku sprawował funkcję dyrektora biura posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego. W latach 2014-15 był radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy