Reklama

Stan wyjątkowy. Adwokaci bez dostępu do klientów

Naczelna Rada Adwokacka interweniuje w sprawie dostępu do pomocy prawnej adwokata na terenach przygranicznych objętych stanem wyjątkowym. Trudności nie dotyczą jedynie migrantów, ale również lokalnej ludności.

W piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił się z postulatem znowelizowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Jego zdaniem obowiązujące przepisy ograniczają lokalnej ludności dostęp do pomocy prawnej.

Dostęp do adwokata ograniczony

Dziś adwokaci, którzy nie mają siedzib w miejscowościach objętych stanem wyjątkowym, nie mogą świadczyć pomocy prawnej klientom, którzy mieszkają na terenie objętym ograniczeniami. Ta sytuacja dotyczy 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim.

Reklama

Zdaniem NRA brak możliwości swobodnego przemieszczania się adwokatów i aplikantów adwokackich utrudnia uzyskanie niezbędnej pomocy prawnej.

- Nie jest akceptowalna sytuacja, w której nie jest możliwe realizowanie zadań adwokatury w postaci powołania do udzielania pomocy prawnej. Nie do zaakceptowania jest także sytuacja, w której nie jest możliwe wykonywanie zawodu przez adwokatów, tj. świadczenie pomocy prawnej, co wynika wprost z ustawy Prawo o adwokaturze - komentuje Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezes w swoim apelu powołuje się na sytuacje z 28 września br., gdy trzech adwokatów, adw. Małgorzaty Jaźwińskiej, adw. Daniela Witko oraz r.pr. Patricka Radzimierskiego, nie dopuszczono do wykonywania czynności zawodowych na terenie objętym stanem wyjątkowym. Służby zatrzymały ich w miejscowości Babiki.

Pisma w tej sprawie Naczelna Rada Adwokacka skierowała do premiera RP Mateusza Morawieckiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego i Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy