Reklama

Reklama

Sprawy w kraju idą w złym kierunku? Nowy sondaż

Sprawy kraju zmierzają w złym kierunku - uważa 42 proc. ankietowanych na początku marca przez Kantar Public. Przeciwnego zdania jest 36 proc. respondentów, 22 proc. nie ma zdania na ten temat. Odsetek pesymistów wzrósł w porównaniu z lutym o 3 pkt. proc., a optymistów - zmalał o 2 pkt. proc. O 1 pkt. proc. zwiększył się odsetek osób niezdecydowanych.

Jednocześnie ponad połowa ankietowanych (55 proc.) uważa, że polska gospodarka się rozwija, przy czym prawie połowa (46 proc.) uważa, że jest to rozwój powolny, a 9 proc. - że dynamiczny.

Przeciwnego zdania jest 30 proc. ankietowanych. W ich ocenie gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, przy czym 25 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 5 proc. - głęboki. 15 proc. nie ma zdania na ten temat.

W porównaniu z wynikami z lutego, ocena stanu polskiej gospodarki się nie zmieniła.

31 proc. Polaków uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju się poprawią. O tym, że nic się nie zmieni, przekonanych jest 43 proc. badanych. Natomiast prawie jedna piąta (18 proc.) badanych twierdzi, że ulegną one pogorszeniu. 8 proc. Polaków nie ma zdania na ten temat.

Reklama

W porównaniu z wynikami z lutego, zwiększył się odsetek osób, które uważają, że w ciągu najbliższych trzech lat nic się nie zmieni pod względem materialnych warunków życia w Polsce (z 41 do 43 proc.). Zmniejszył się odsetek osób, które są przekonane, że w perspektywie najbliższych trzech lat sytuacja materialna ludności się poprawi (z 34 do 31 proc.).

W marcu większość Polaków (65 proc.) uważa, że w Polsce bez większych kłopotów można znaleźć pracę. Przy czym 9 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 56 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Prawie jedna czwarta Polaków (23 proc.) uważa, że trudno jest obecnie znaleźć jakąkolwiek pracę w Polsce, natomiast 4 proc. sądzi, że znalezienie zatrudnienia w Polsce jest w ogóle niemożliwe.

W porównaniu z poprzednim miesiącem, ocena możliwości znalezienia pracy nie zmieniła się znacząco.

Autorzy badania podkreślili, że stopa bezrobocia w Polsce od czerwca 2016 r. utrzymuje się na najniższym poziomie w ciągu ostatnich 25 lat. "Postrzeganie możliwości znalezienia pracy w Polsce również utrzymuje się na dość stałym, wysokim poziomie" - wskazano w wynikach sondażu.

Badanie przeprowadzono między 9 a 14 marca na reprezentatywnej próbie 1027 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

Paweł Dembowski

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy