Reklama

Reklama

Spadła liczba adopcji zagranicznych. Dzięki rządowi Szydło?

O ponad połowę spadła w minionym roku liczba adopcji zagranicznych - wynika z informacji przekazanych PAP przez ministerstwo rodziny. Według resortu, to efekt decyzji rządu Beaty Szydło z początku 2017 o "ograniczaniu adopcji z przemieszczeniem dzieci poza granice Polski".

W 2017 r. przeprowadzono 137 tzw. adopcji zagranicznych. Rok wcześniej dom w rodzinach mieszkających poza granicami Polski znalazło 286 dzieci, a w 2015 - 279.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że spadek liczby przysposobień małoletnich mieszkających w Polsce przez kandydatów z innych krajów "jest w dużej mierze związany z decyzją dotyczącą ograniczania adopcji z przemieszczeniem dzieci poza granice Polski".

"Decyzję taką podjął rząd Pani Premier Beaty Szydło na początku roku 2017 i wynikała ona z głębokiego przekonania o możliwości znalezienia w Polsce właściwego, stabilnego zastępczego środowiska rodzinnego dla wielu dzieci zakwalifikowanych do adopcji. Oferowane dzisiaj polskim rodzinom efektywne narzędzia wsparcia i troska, jaką rząd polski otacza rodziny wychowujące dzieci, w tym również rodziny zastępcze, dają gwarancję zabezpieczenia dobrostanu większości dzieci pozbawionych opieki własnych rodziców w Polsce" - przekazało MRPiPS.

Reklama

Najwięcej adopcji międzynarodowych dotyczyło Włoch - w 2017 r. wyjechało tam 92 dzieci, niemal dwukrotnie mniej niż rok wcześniej, gdy adoptowano tam 179 małoletnich. Dzieci były także adoptowane m.in. przez osoby ze Stanów Zjednoczonych (47 w 2017 r., a 89 w 2016 r.) i z Hiszpanii (8 dzieci w 2017 r., a 13 w 2016 r.).

MRPiPS pytane przez PAP, ile polskich rodzin zdecydowało się na adopcję dziecka z zagranicy, poinformowało, że w latach 2015-2017 nie było przysposobień małoletnich, "którzy w wyniku przysposobienia zmieniliby miejsce zamieszkania z innego kraju, będącego stroną tzw. konwencji haskiej (...), na miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej".

Jednocześnie spada także ogólna liczba adopcji. W minionym roku nową rodzinę (łącznie w kraju i za granicą) znalazło 2866 małoletnich (w 2016 - 3265, a w 2015 - 3361). Największe szanse na adopcję mają małe dzieci - w 2017 przysposobiono 1219 dzieci w wieku do 4 lat, w tym 417 poniżej pierwszego roku życia.

Według danych MRPiPS w połowie minionego roku na adopcję czekało ponad 4 tys. dzieci. W tym samym czasie zarejestrowanych było ponad 2,2 tys. kandydatów na rodziców adopcyjnych (małżonkowie wykazywani są łącznie jako jeden kandydat) - dane te nie obejmują osób, które ośrodek dobrał już jako kandydatów do przysposobienia konkretnego dziecka.

W ostatnich latach spada także liczba adoptowanych dzieci z niepełnosprawnością. W 2015 r. nowy dom odnalazło 137 takich dzieci, w 2016 r. - 105, a w pierwszej połowie 2017 r. - 45.

MRPiPS przygotowało projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który jest na końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania. Zdaniem resortu zaproponowane w nim rozwiązania "będą miały bardzo pozytywny wpływ zarówno na sytuację małoletnich oczekujących na przysposobienie, jak i kandydatów do przysposobienia".

Projekt przewiduje m.in., że wszystkie zadania dotyczące kwalifikacji małoletnich do przysposobienia zagranicznego będą prowadzone przez resort rodziny, który ewentualnie będzie mógł wyznaczyć do wykonywania tego zadania ośrodek adopcyjny. Zmiany obejmą także organizację ośrodków adopcyjnych, by większą rolę w tym zakresie miał minister rodziny.

Z 6 do 14 tygodni wydłużony będzie okres, w którym rodzice wyrażają zgodę na przysposobienie ich dziecka bez wskazania przysposabiającego (tzw. przysposobienie blankietowe). "Wydłużenie tego okresu pozwoli na prowadzenie intensywnej pomocy rodzinie i może przyczynić się do zmiany decyzji w sprawie zgody na przysposobienie dziecka" - argumentuje ministerstwo.

Planowane są także zmiany w prawie do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługującego rodzicom adopcyjnym. Dzisiaj to prawo przysługuje rodzicom, którzy przysposabiają dziecko do 7. roku życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia). MRPiPS chce przyznać to uprawnienie (5 lub 10 tygodni urlopu) również rodzicom, którzy przysposobili starsze dzieci.

"Proponowane rozwiązanie sprzyjać będzie budowaniu więzi rodziców adopcyjnych z dzieckiem, które pojawia się w rodzinie. To budowanie więzi jest trudniejsze i wymaga więcej pracy i zaangażowania, a co się z tym wiąże - również czasu w przypadkach dzieci starszych. (...). Być może takie ułatwienie wpłynie na decyzje o adopcji dzieci starszych" - wskazuje resort.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy