Reklama

Spadek notowań prezydenta i rządu. Sondaż

W lipcu 47 proc. badanych dobrze oceniło pracę prezydenta Andrzeja Dudy. Przeciwne zdanie wyraziło 41 proc. Pracę premiera Mateusza Morawieckiego dobrze oceniło 42 proc., a źle - 40 proc. Zadowolonych z pracy rządu jest 42 proc., natomiast niezadowolonych jest 44 proc. - wynika z sondażu Kantar Public.

Praca prezydenta Andrzeja Dudy jest dobrze oceniana przez 47 proc. respondentów, w tym 11 proc. ma o niej zdecydowanie dobrą opinię. Przeciwne zdanie ma 41 proc., przy czym 15 proc. uważa, że Andrzej Duda zdecydowanie źle wypełnia obowiązki głowy państwa. 12 proc. respondentów nie potrafi jednoznacznie ocenić czy prezydent dobrze wypełnia swoje obowiązki.

Kantar Public zauważa, że ocena prezydenta pogorszyła się w tym miesiącu. W porównaniu z wynikami z czerwca odsetek pozytywnych ocen pracy Andrzeja Dudy zmalał o 2 punkty procentowe, natomiast ocen negatywnych jest o trzy punkty procentowe więcej. O jeden punt procentowy zmniejszył się odsetek osób niezdecydowanych.

Reklama

Ocena premiera i rządu

W lipcu po pół roku rządów premiera Mateusza Morawieckiego - 42 proc. respondentów uważa, że dobrze wypełnia on swoje obowiązki, w tym 10 proc. jest zdania, że robi to zdecydowanie dobrze. Krytycznie o pracy szefa rządu wypowiada się 40 proc. ankietowanych, w tym 17 proc. ma zdecydowanie negatywną opinię na ten temat. Z kolei 18 proc., nie ma sprecyzowanego zdania, jeśli chodzi o efekty pracy premiera.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca ocena premiera Morawieckiego również pogorszyła się - o trzy punkty procentowe zmalał odsetek osób, które są zadowolone z tego, jak wypełnia on swoje obowiązki, natomiast o dwa punkty procentowe wzrósł odsetek osób źle oceniających jego pracę. Udział badanych nie mających zdania w tej kwestii również nieznacznie się zwiększył - o jeden punkt procentowy.

42 proc. respondentów dobrze ocenia działalność rządu, w tym sześć proc. wystawia rządowi Mateusza Morawieckiego zdecydowanie dobrą opinię. Przeciwnego zdania jest 44 proc. ankietowanych, przy czym 15 proc. ma zdecydowanie negatywną opinię o pracy rządu a 14 proc. nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.

Także praca rządu jest w lipcu oceniana gorzej niż przed miesiącem. W porównaniu z wynikami z czerwcowego badania o trzy punkty procentowe wzrosła liczba respondentów, którzy negatywnie oceniają działalność rządu (do 44 proc.). Jednocześnie o trzy punkty procentowe spadła liczba badanych, którzy mają dobre opinie o pracy obecnego gabinetu rządowego (42 proc.). Odsetek osób niezdecydowanych nie zmienił się.

Kantar Public przeprowadził sondaż w dniach 6-11 lipca 2018 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1043 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama