Reklama

Sondaż: Zwiększył się odsetek Polaków optymistycznie patrzących w przyszłość

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Kantar Public wynika, że ponad połowa Polaków (51 proc.) uważa, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku. Jednocześnie 52 proc. Polaków uważa, że gospodarka się rozwija. W porównaniu do wyników z marca, zwiększył się jednak odsetek osób optymistycznie patrzących w przyszłość.

O tym, że sprawy w kraju idą w złym kierunku, przekonana jest nieco ponad połowa społeczeństwa (51 proc.). Przeciwną opinię wyraził co trzeci ankietowany (36 proc.), a 13 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Odsetek pozytywnych ocen wzrósł o 3 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem, a o 1 pkt proc. wzrósł odsetek osób, które uważają, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku.

Zdaniem niespełna dwóch piątych Polaków (37 proc.) gospodarka znajduje się w kryzysie. Przy czym jedna trzecia (30 proc.) ankietowanych uważa, że jest to lekki kryzys, a według 7 proc. - głęboki.

Reklama

Nieco ponad połowa badanych (52 proc) uważa, że polska gospodarka rozwija się. Zdaniem 47 proc. respondentów jest to jednak powolny rozwój, a 5 proc. badanych jest przekonanych o dynamicznym rozwoju.

W kwietniu w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększył się odsetek osób, które uważają, że gospodarka znajduje się w stanie powolnego rozwoju (z 42 proc. do 47 proc.), przy jednoczesnym spadku odsetka osób, które sądzą, że gospodarka jest w głębokim kryzysie (z 11 proc. do 7 proc.).

Dwie piąte Polaków (39 proc.) uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat warunki życia Polaków nie zmienią się. Nieco ponad jedna trzecia (34 proc.) osób jest nastawiona optymistycznie i wierzy, że warunki materialne poprawią się. Zdecydowanie mniejszy odsetek badanych (21 proc.) zakłada pesymistyczny scenariusz i uważa, że nastąpi pogorszenie.

W porównaniu do wyników z marca, w najnowszym badaniu o 5 pkt. proc. zwiększył się odsetek osób optymistycznie patrzących w przyszłość.

Oceny netto dwóch wskaźników - trzyletniej prognozy materialnych warunków życia i oceny stanu gospodarki - były dodatnie. Oznacza to, że pod tymi względami nastroje częściej były pozytywne. Wskaźnik kierunku zmian w kraju niezmiennie pozostaje ujemny, co - jak zauważają autorzy badania - świadczy o tym, że wśród Polaków przeważają negatywne opinie w tej kwestii.

Na pytanie o możliwość znalezienia pracy w Polsce ponad połowa - 57 proc. - odpowiedziała, że można znaleźć zatrudnienie bez większych kłopotów, przy czym zdaniem 51 proc. można w kraju znaleźć pracę, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Prawie co trzeci ankietowany (30 proc.) uważa, że trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę, natomiast 6 proc. sądzi, że nie jest to w ogóle możliwe.

Kantar Public przeprowadził badanie między 6 a 11 kwietnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, 1067-osobowej próbie mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy